Kriminológiai Közlemények 69. - Közbiztonság és társadalom

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 69. - Közbiztonság és társadalom

Előszó

A Magyar Kriminológiai Társaság – ezúttal az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszékével közösen – 2011-ben is megtartotta éves konferenciáját Közbiztonság és társadalom címmel.
A több mint 250 fõ részvételével lezajlott tanácskozáson, a széles értelemben vett bûnügyi tudományokat és azok határterületeit érõ – ma már sok esetben – extrém kihívásokról két plenáris ülésen és hét szekcióban harminchárom kitûnõ elõadó tartott tartalmas, színvonalas elõadást. Külön örömünkre szolgált, hogy a doktoranduszok fórumán további hat ifjú tehetség lepte meg a hallgatóságot felkészültségével, új szempontokat megjelenítõ kutatási eredményeinek ismertetésével.
A konferencia programjának összeállításakor a közhasznú szervezetként mûködő társaság ezúttal is hangsúlyos feladatának tekintette, hogy a kriminológia valamennyi területéhez, illetve a tételes büntetõjogi tudományokhoz kapcsolódóan közvetítse az elmélet, az empirikus kutatások újabb eredményeit, áttekintve a jogalkotás állapotát és szembenézve a jogalkalmazó gyakorlat nehézségeivel. A plenáris, illetve a szekcióülések témáját erre figyelemmel határoztuk meg, elõadóinkat pedig ennek megfelelően az elmélet és a gyakorlat közötti szigorú egyensúly követelményére figyelemmel kértük fel. A program véglegesítése során ezúttal azonban volt még egy szempont: szándékunkban állt annak bemutatása is, hogy milyen különbségek vannak a fõváros, a nagyvárosok, a kistelepülések közbiztonsági problémái és ebből fakadóan a bûncselekmények áldozatainak hatékony kezeléséhez szükséges módszerek között.

A konferencián elhangzott elõadások szerkesztett változatát tartalmazza a Kriminológiai közlemények jelen száma. A tanulmányok meggyőzhetik az érdeklődőket arról, hogy a társadalomnak a közbiztonság iránti jogos igénye nem homogén „fogalom”. Nem kezelhető egyszerűen „központi vagy önkormányzati jogalkotási feladatként”, mert ez csak az igazságszolgáltatás erőforrásainak értelmetlen pazarlásához vezet, miközben nem egyszerûen a különbözõ típusú települések, hanem az azonos településen élő „lakóközösségek” is egészen eltérő „biztonsági jellegű” napi problémákkal küzdenek.
A sikeres rendezvény megtartásához való hozzájárulásukért a Társaság köszönetet mond az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar vezetésének, a szervezésben részt vevõ munkatársainak, a Kriminológiai Tanszék demonstrátorainak, a Kriminológiai Diákkör, az Alkotmányjogi Diákkör, a Gyermekjogi Kör tagjainak, valamint a mesterképzésben részt vevõ, a rendezést segítõ hallgatóinak.

Tartalom

A KISJELENTŐSÉGŰ KRIMINALITÁSOK A MAGYAR KRIMINÁLPOLITIKÁBAN
Nagy Marianna: Közigazgatási és/vagy büntetőjog – kisebb kriminalitások a közigazgatási jog patikamérlegén
Szabó Mihály: Tájékoztató a fővárosi közterületek rendjének biztosításáról
Fekecs Beáta: Szabálysértési joggyakorlat a bíróságon
Kincses Ildikó: A tulajdon elleni szabálysértések esetén lefolytatott előkészítő eljárások rendőrségi tapasztalatai
Kántás Péter: Négy tézis a közigazgatási jogsértések hatékonyabb szankcionálásához

KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA BORSODBAN
Vadnai Zoltán: Biztonság, szociális biztonság, közbiztonság – Élet a kistelepüléseken a 21. század Észak-Magyarországán
Füziné Oravecz Ilona: A te gyermeked, a te dolgod? – A kiskorúak sérelmére elkövetett családon belüli bűncselekmények

TELEPÜLÉSBIZTONSÁGI MODELLEK
Finszter Géza: A települések közösségei és a helyi közbiztonság
Lóczi Zsolt: A helyi közbiztonság biztosításának rendőri tapasztalatai
Kiss Róbert: Bevált gyakorlati módszerek a multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedések terén

A TELEPÜLÉSI KONFLIKTUSOK FELOLDÁSÁNAK EURÓPAI GYAKORLATAI
Gyökös Melinda: Európai jó gyakorlatok a települési konfliktuskezelésben
Kukity Kriszta – Szalai Beáta: Metszéspontban a konfliktuskezelés – A Partners Hungary Alapítvány mediációs projektje
Bozorádi János: Falfestészettel a közbiztonságért! – avagy flakonba zárt lelkek

ÚJABB VÁLTOZÁSOK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
Bárándy Péter: Merre tovább, büntető igazságszolgáltatás?
Tóth Mihály: Most szép lenni büntetőjogásznak
Finszter Géza: A kriminalisztika és a változó tételes jog

A FIATALKORÚAK IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÁNAK FEJLEMÉNYEI
Lőrincz József: Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása néhány nemzetközi norma mércéjével
Gyurkó Szilvia: Az időszerűség és a jogszerűség nem versengő értékek

A HAZAI ÁLDOZATSEGÍTÉS JELENE ÉS JÖVŐJE
Veisz Gábor: Az állami áldozatsegítés jelene és jövője
Szathmáry-Antal Tamás: A TÁMOP 5.6.2 kiemelt projekt: áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése
Negrea Vidia: Pszichológiai segítségnyújtás az áldozatsegítésben – helyzetkép Nógrád megyéből

AZ ELŐÁLLÍTOTTAK, AZ ELŐZETES LETARTÓZTATOTTAK ÉS A KISEBB SÚLYÚ KRIMINÁLIS CSELEKMÉNYEK MIATT FOGVATARTOTTAK HELYZETE
Szabó Máté – Pajcsicsné Csóré Erika: Az előzetes letartóztatottak és a kisebb súlyú kriminális cselekmények miatt fogvatartottak helyzetének ombudsmani tapasztalatairól
Kádár András: Szabályozatlan fogva tartás: az előállítottak helyzetének problémái
Széles Gábor: Kényszerintézkedés és büntetés letöltése miatt a büntetés-végrehajtási intézetekbe befogadott személyek helyzete

DOKTORANDUSZOK FÓRUMA
Ambrus István: A bűnhalmazat látszólagosságát megalapozó egyes körülményekről
Gedeon Valéria: Veszélyes ifjúság? – A kontrollmodell lehetséges hatásai az ifjúsági színterekre
Kiss Bernadett: Közterületi rendteremtési kísérletek a fővárosban
Mohácsi Barbara: A „megrögzött” bűnelkövetőkkel szemben alkalmazott szankció: a közbiztonsági őrizet
Podoletz Léna: Zéró tolerancia és alternatívái a rendészetben
Raduly Zsuzsa: A mediáció elmélete és gyakorlata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2007 és 2010 között

year: 
2011