Kriminológiai Közlemények 68. - A globalizáció kihívásai - Kriminálpolitikai válaszok

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 68.

Előszó

2010. október 15-én tartotta meg a Társaság a „Globalizáció kihívásai -kriminálpolitikai válaszok" című konferenciáját, amelyen több plenáris ülésen, illetve hét szekcióban nyílt lehetőség arra, hogy a több mint kétszáz résztvevő, illetve harminc előadó a legaktuálisabb tudományos kérdésekről tanácskozzon. A széles spektrumú program mutatja, hogy a hazai kriminológiát számtalan irányból érik a kihívások. A konferencián elhangzott előadások jelentik a bizonyítékot arra, hogy a magyar kriminológia színvonalas válaszokat tud adni a felmerülő kérdésekre.
A konferencia előadásai alapján készült tanulmányokat tartalmazza a Kriminológiai Közlemények jelen száma, amelyen keresztül bepillantást nyerhetünk a plenáris ülések, valamint szinte az összes szekció munkájába. Nem ezen a rendezvényen hangzottak el a Viktimológiai Szekció azon előadásai, amelyeket a kötet szerkesztési okokból szintén tartalmaz, hanem a Szekció 2010. februári rendezvényén. Bár a tanulmányok tartalmilag kapcsolódnak a konferencia programjához, elsősorban időszerűségükre tekintettel jelentetjük meg őket ebben a kötetben.
A konferencián a Társaság rendezvényein megszokott magas színvonalat tapasztalhatták a résztvevők, amelyért köszönet illeti a Társaság és a konferencia támogatóit, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karát a szervezésben, illetve a termek rendelkezésre bocsátásában nyújtott segítségéért. Köszönet illeti az ELTE AJK Kriminológiai Tanszékének demonstrátorait és a Kriminológiai Diákkör hallgatóit is, akik mindent megtettek azért, hogy az előadók és résztvevők egy kiváló konferencia után az elégedettség érzésével hallgassák az értékelő ülés szavait.
Bár a konferencián számos témát érintettünk, választ találni -törekvéseink ellenére - nem minden kérdésre sikerült. Ez ugyanakkor semmiképpen sem tölt el bennünket szomorúsággal, inkább a következő évek tudományos programjához nyújt némi muníciót.

Tartalom:

KRIMINÁLPOLITIKAI PARADIGMÁK ÜTKÖZÉSE
Hack Péter: Kriminálpolitikai paradigmák ütközése

GLOBALIZÁCIÓ ÉS KRIMINÁLPOLITIKA
Farkas Ákos: Kriminálpolitikák egy globalizált világban, avagy kriminálpolitikák vándorúton

JOGVÉDELEM A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN
Szabó Máté - Pajcsicsné Csóré Erika: Jogvédelem a büntetés-végrehajtásban
Kádár András Kristóf: A civil szervezetek szerepe a fogvatartási panaszjog érvényesítésében
Fliegauf Gergely: Jogvédelem a börtönben: a CPT-nél végzett négy évig tartó munka tapasztalatainak rövid összefoglalója

TECHNIKA ÉS BŰNÖZÉS A GLOBÁLIS TÁRSADALOMBAN
Parti Katalin: A kormányzati szintű internet-blokkolás kritikája a német törvény kapcsán
Szabó Imre: Informatikai bűncselekmény, informatikai terrorizmus vagy informatikai hadviselés?
Peszleg Tibor: Internetes önvédelem, avagy meddig terjedhet a passzív és az aktív védekezés a számítástechnikai rendszerek elleni támadások visszaverésére

A SZÜLŐGYILKOSSÁGOK TÖRTÉNETI, KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALOMLÉLEKTANI ELEMZÉSE
Bíró Judit - Csepeli György: Szülőgyilkosságok történeti, kulturális, társadalomlélektani elemzése

FIATALKORÚAK BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA:REFORMELKÉPZELÉSEK
Vaskuti András: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelképzelések
Csemáné Váradi Erika: Fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelképzelések
Sárik Eszter: Az interdiszciplináris kutatás nehézségei

TECHNIKAI INNOVÁCIÓ A BIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN: ELEKTRONIKUS FELÜGYELET, ONLINE HÁZKUTATÁS
Herke Csongor: Technikai eszközök alkalmazása a büntető-eljárásban
Róth Erika: Elektronikus felügyelet
Mohácsi Barbara: Az online-házkutatás alkotmányosságának kérdése

KORRUPCIÓ: MÓDSZEREK, TECHNIKÁK, MEGELŐZÉS
Győrfi Anita - Gyurkó Fanni - Földes Ádám: Állami szervek korrupcióellenes kapacitása
Vajda Éva: Az oknyomozó újságíró, mint vészharang (Avagy mi az ok¬nyomozás szerepe, eszközei és lehetősége a korrupció elleni harcban?)

A VIKTIMOLÓGIAI SZEKCIÓ 2010. FEBRUÁR 22-1 RENDEZVÉNYÉNEK ANYAGAI
Kiss Anna: A sértett jogi képviseletének elméleti kérdései
Skapinyecz János: A sértett jogi képviseletének gyakorlati kérdései
Biroscsukné Páll Anita: A sértett részére nyújtható támogatások a jogi segítségnyújtás rendszerében

JEGYZŐKÖNYV AZ MKT 2010. OKTÓBER 15-1 KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Jegyzőkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság 2010. október 15-én 13.00 órára összehívott rendkívüli tisztújító Közgyűléséről
Jegyzőkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság 2010. október 15-én 13.10 órára összehívott megismételt Közgyűléséről

CsatolmányMéret
farkas_akos.pdf1.09 MB
szabo_mate.compressed.pdf5.43 MB
kadar.pdf3.73 MB
szabo_imre_.compressed.pdf7.64 MB
peszleg_tibor.compressed.pdf5.97 MB
vaskuti_andras.compressed.pdf4.55 MB
csemane.compressed.pdf5.78 MB
sarik_eszter.compressed.pdf5.49 MB
roth_erika.pdf5.55 MB
mohacsi_barbara.compressed.pdf5.64 MB
vajda_eva.compressed.pdf7.57 MB
kiss_anna.pdf4.99 MB
skapinyecz.pdf4.65 MB
biroscsukne.pdf7.02 MB
year: 
2010