Kriminológiai Közlemények 67.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 67.

Előszó

A 2009/2010-ES ÉVBEN A MEGSZOKOTTNÁL IS SŰRŰBB ÉS TARTALMASABB VOLT A MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS PROGRAMJA. KILENC TUDOMÁNYOS ÜLÉSEN ÉS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEN FOGLALKOZTUNK A KRIMINOLÓGIA, A KRIMINÁLPOLITIKA, A BŰNMEGELŐZÉS, A BÜNTETŐ JOGALKOTÁS LEGAKTUÁLISABB KÉRDÉSEIVEL. EBBEN A KÖTETBEN -NÉHÁNY KIVÉTELTŐL ELTEKINTVE- MEGTALÁLHATÓK A KÉT LEGUTOLSÓ KÖZGYŰLÉSÜNK KÖZÖTT MEGTARTOTT RENDEZVÉNYEK ANYAGAI. UGYANAKKOR A 2009. JANUÁR ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN MEGRENDEZETT ÖSSZES TUDOMÁNYOS ÜLÉS, ILLETVE KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS LISTÁJA MEGTALÁLHATÓ A KÖTETBEN.

2009. június 12-én „Mediáció a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben" címmel hangzottak el előadások a Társaság közgyűlésén. Hatvani Erzsébet a Pártfogó Felügyelő Szolgálat szempontjából foglalkozott a helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlatával. Előadásában nem csupán a legaktuálisabb jogszabályi változásokra tért ki és mutatta be az Európa Tanács iránymutatásait a közösségi szankciók típusaira, tartalmára, végrehajtására vonatkozóan, hanem megismertette a Társaság tagjaival a „Közösségi jóvátételi programok a fővárosban" címet viselő, nemzetközi tapasztalatokon alapuló kísérleti programot is. Ez utóbbi a szimbolikus jóvátételt tartalmazó magatartási szabályok alkalmazásának elősegítésére indult 2007-ben. Kertész Tibor a mediátor szemszögéből tartotta meg korreferátumát. Kiemelte a másikba vetett bizalom felépítésének folyamatát és az erre alapuló együttműködés fontosságát. Az eljárás ugyanis azt célozza, hogy egy képzett mediátor közreműködésével a felek felismerhessék az együttműködés előnyeit, feltárhassák valós érdekeiket, újra bízhassanak egymásban, és mindezt elérve olyan kreatív megoldásokat találhassanak ki a konfliktus feloldására, melyek mindenki számára megfelelők.. Tatár Jeromos azokat a nehézségeket is bemutatta, amellyel a mediátori szerepben működő ügyvédek találkozhatnak. Barinkai Zsuzsa egy Nagymányokon megvalósult közösségi jóvátételi programról és eredményeiről számolt be.

A 2009/2010-es évad első kerekasztal-beszélgetése október 8-án a hozzátartozók között alkalmazható távoltartás elméletével és gyakorlatával foglalkozott. Ligeti Miklós ismertette az október elsején hatályba lépett törvény rendelkezéseit, illetve tájékoztatta a résztvevőket a végrehajtási rendeletek koncepciójáról. Hitesy Edina a rendőrségi normaalkotás szempontjából értékelte az elfogadott jogszabályt és hívta fel a figyelmet néhány, a gyakorlati végrehajtás szempontjából kritikus pontra. Ocskó Katalin pedig -joggyakorlat híján- a bírósági jogalkalmazás során esetlegesen felmerülő nehézségeket emelte ki.

2009. október 16-án is aktuális témával foglalkozott a Társaság. Turi András „Helyi közbiztonság" címet viselő előadása korreferátoraként Vereckei Csaba Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmi és bűnügyi helyzetét és a megoldási javaslatokat ismertette. A rendőrfőkapitány foglalkozott a rendőrség helyzetét alapvetően meghatározó jelenségekkel is, így különösen a bűnözési félelemmel, valamint a bűncselekmények és a rendőri jelenlét észlelésével. Battancs Erika Mórahalom bűnmegelőzési koncepcióján keresztül ismertette azt, hogy mit tehet egy dél-alföldi kisváros a lakói biztonságérzetének növelésére.

2009. november 26-án a „Közérdekű munka kiszabásáról és végrehajtásáról" tartott kerekasztal-beszélgetést a Társaság. Kajtár Vera egy, az Igazságügyi Hivatalban készült felmérés eredményeit mutatta be. Foglalkozott a kiszabott közérdekű munka büntetések számának alakulásával, illetve e büntetési nem végrehajtásának főbb jellemzőivel is. A kutatás tapasztalatai során számos olyan következtetés levonására nyílt lehetőség, amelyek hasznosak lehetnek a büntetés-végrehajtási törvény kodifikációja során. Illés Tiborné arra a kérdésre kereste a választ, hogy miért sikeres a közérdekű munka végrehajtása Bács-Kiskun megyében? A siker okaként említette meg a pártfogók, az elítéltek és a közösségben gondolkodó munkaadók közötti jó kommunikációt, valamint az ügyész, a bíró és a pártfogó közötti kiváló együttműködést és az eredményes pályázati programokat, amelyeket a hallgatóság „testközelből" ismerhetett meg. Hegedűs Sándor a fővárosi tapasztalatokról számolt be, bemutatva a 2006 óta eltelt időszak végrehajtási tapasztalatait. Mikó Ferenc a büntetés-végrehajtási bíró szempontjából értékelte a hatályos szabályozást és mutatott rá jogalkotási hiányosságokra, és arra, hogy jelenleg hatályos és egyes rendelkezéseiben idejétmúlt szabályozás megváltoztatása szükséges, hogy a jogintézmény betöltse a jogalkotó szándéka szerinti szerepét és végrehajtható legyen. Opóczky László korreferátumában ismertette a résztvevőkkel azokat a legfontosabb új rendelkezéseket, amelyeket a készülő új büntetésvégrehajtási kódex a remények szerint tartalmazna.

A 2010. február 26-án „Áldozatsegítés helyzete és jövőképe" címmel megrendezett tudományos ülésen Zséger Barbara tartott előadást az Áldozatsegítő Szolgálat tevékenységének eddigi tapasztalatairól. Az előadó a
Szolgálat által készíttetett hatékonyság-vizsgálat alapján bemutatta, hogy mely területeken és hogyan kívánnak változtatni a tevékenységük eredményességének elősegítése érdekében. Virág György a szexuális bűncselekmények gyermekáldozatainak speciális megítéléséről tartott előadást, amely számos új információval szolgált a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények hatása és kezelése kérdéseiben.

A 2010. április 16-án megrendezett tudományos ülésen a Rendészeti Stratégiát mutatták be az előadók. Kacziba Antal előadásában elemezte a stratégiaalkotás körülményeit, a lehetséges kriminálpolitikai irányokat és értékeket, illetve ezek jelentőségét a rendészet társadalmi szerepének meghatározásában. Elmondta, hogy milyen paradigmaváltásra van szükség a rendőrség korszerűsítéséhez. Bencze József részletesen foglalkozott a Stratégia alapelveivel. Finszter Géza a Rendészeti Stratégia és az alkotmányozás összefüggéseit elemezte. Részletesen vizsgálta az alkotmányos alapokon nyugvó stratégia feltételeit, valamint bemutatta a rendszerváltást követő kormányok stratégia-alkotással kapcsolatos tevékenységét.

A 2010. tavaszi időszakot időrendben „záró" előadást a 2010. május 28-i közgyűlésen tartotta Baka András „A bírósági szervezet aktuális kérdéseiről". A Legfelsőbb Bíróság elnöke kitért az igazságszolgáltatási önigazgatás jelentőségére, egy esetleges ítélőtáblai igazgatási szint bevezetésére, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnál alakult munkabizottságok munkájára, a bírósági statisztika és informatika helyzetére, valamint a bírók pályaképére és képzésük legaktuálisabb kérdéseire is. Az átfogó előadással összefüggésben Szabó András, Körinek László és Vidor László kérdéseire adott válaszok is megjelennek a kötetben.

A kötet tartalmazza a 2009-ben húszéves Viktimológiai Szekció 2009-ben rendezett tudományos üléseinek írásos anyagait is. A 2009. február 20-án megtartott Áldozatok napjának előadói Görgényi Ilona, Pörge Lajos és Szánthó Eszter voltak. A 2009. november 19-i ülésen Fehér Lenke és Csendes László tartottak előadást „Húszéves a Viktimológiai Szekció" címmel.

A 2009/2010-es évben elhangzott előadások közül Dupcsik Csabáé a Kriminológiai Közlemények 66. számában kapott helyet. Az április 9-i, „Ismerjük meg az ismertté vált bűnözést!" című kerekasztal-beszélgetés pedig a Közlemények következő, 68. számában jelenik meg.

Tartalom

MEDIÁCIÓ A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN ÉS A BŰNMEGELŐZÉSBEN
Hatvani Erzsébet: Helyreállító igazságszolgáltatás, mediáció a büntető igazságszolgáltatásban, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat gyakorlatában
Kertész Tibor: A büntetőügyekben alkalmazott mediáció a mediátor szemszögéből
Tatár Jeromos: Ügyvédek mediátor szerepben
Barinkai Zsuzsa: „Variációk a közösségi konfliktusok feloldására Nagymányokon". OBmB-pályázati tapasztalatok

ÚJ TÖRVÉNY A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ELLEN
Hitesy Edina: Glosszák a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény margójára, avagy Mátyás király és a székely ember lánya
Ocskó Katalin: A távoltartásról

HELYI KÖZBIZTONSÁG
Vereckei Csaba: Települési közbiztonság és a rendőrség szerepe
Battancs Erika: Mórahalmon élők közbiztonságának növelése

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA KISZABÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA
Kajtár Vera: „A közérdekű munka büntetés végrehajtási gyakorlatának elemzése" című kutatás tapasztalatainak bemutatása
Illés Tiborné: Miért sikeres a közérdekű-munka végrehajtása Bács-Kiskun megyében?
Hegedűs Sándor: A közérdekű munka végrehajtási tapasztalatai Budapesten
Mikó Ferenc: A büntetés-végrehajtási bíró szerepe a közérdekű munka végrehajtásában
Opóczky László: A közérdekű munka-büntetés a készülő büntetés-végrehajtási törvényben

AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS HELYZETE ÉS JÖVŐKÉPE
Virág György: A szexuális bűncselekmények gyermek áldozatainak speciális megítélése
Zséger Barbara: Az áldozatsegítő szolgálat elmúlt négyévi működésének áttekintése, értékelése

RENDÉSZETI STRATÉGIÁK
Kacziba Antal: Rendészeti stratégia és a rendészet jövőképe
Bencze József: Rendészeti stratégia és a rendészeti rendszer jövőképe
Finszter Géza: A rendészeti stratégia és az alkotmányozás

A BÍRÓSÁGI SZERVEZET AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Baka András: A bírósági szervezet aktuális kérdései

A VIKTIMOLÓGIAI SZEKCIÓ RENDEZVÉNYEI
Görgényi Ilona: A Viktimológiai Szekció 2009. évi rendezvényei

AZ ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS TÍZ ÉVE MAGYARORSZÁGON
Görgényi Ilona: Az állami kárenyhítés elmélete, nemzetközi jellemzői..
Pörge Lajos: Az állami kárenyhítés gyakorlata 1999-2005 között
Szántó Eszter: Az állami kárenyhítés rendszerének változása 2006. január l-jétől

HÚSZÉVES A VIKTIMOLÓGIAI SZEKCIÓ
Csendes László: Emlékezés Dr. Tóth Tihamér viktimológiai munkásságára
Fehér Lenke: Erőfeszítések az áldozat-orientált kriminálpolitikáért Európában

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ÉS AZ IGAZGATÓ TANÁCS HATÁROZATAI
Jegyzőkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság Közgyűléséről 2010. május 28. 13 óra
Jegyzőkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság megismételt Közgyűléséről 2010. május 28. 13 óra 15 perc
A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának jelentése a 2007- 2009 közötti időszakról
A Magyar Kriminológiai Társaság Ellenőrző Bizottságának beszámolója
A Magyar Kriminológiai Társaság Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről
Az Igazgató Tanács határozatai 2010. január 1. óta

year: 
2010