Kriminológiai Közlemények 64.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 64.

Előszó

A Kriminológiai Közlemények 64. kötete a Magyar Kriminológiai Társaság 2006. évben megrendezett hét tudományos ülésén elhangzott előadásoknak az írásos anyagát tartalmazza.

A 2006. január 27-én megrendezett „a pártfogó felügyelet keretében elrendelt magatartási szabályok teljesítésével kapcsolatos tapasztalatok" című tudományos ülésen Dr. Kerezsi Klára tartott előadást és Kó József korreferált. Közösen végeztek 2005-ben egy kutatást, amelyben a speciális magatartási szabályok alkalmazását vizsgálták. Sajnos annak ellenére, hogy az előadás mind a mai napig - majd két év távlatából is - nagyon sok aktualitást tartalmaz, nem áll módunkban megjelentetni. A kutatás beszámolóját az érdeklődők elolvashatják az IM Országos Bűnmegelőzési Bizottsága által 2006-ban kiadott „A pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályai" című kötetben.

„A mediáció lehetőségei a magyar büntetőpolitikai reformfolyamatban" című tudományos rendezvényét a Társaság 2006. február 24-én tartotta, amelyen főelőadó Dr. Soós László volt, aki az akkor még törvénytervezetről tájékoztatta a résztvevőket. Tervezet már akkor tartalmazta, hogy a közvetítői eljárást a büntetőeljárásban mediátorrá képzett pártfogó felügyelő vezeti le, ezért a tudományos ülésen Dr. Hatvani Erzsébet az Igazságügyi Hivatal főigazgatója beszélt az új jogintézményről és bevezetésének nehézségeiről. A kötetben Dr. Soós László előadásának írásos anyaga sajnos nem szerepel, azonban a Tervezetet a főigazgató asszony írásából megismerheti az Olvasó. Dr. Kiss Anna az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezető-helyettese érveket és ellenérveket hozott fel a közvetítői eljárás büntetőeljárásban történő bevezetése mellett és ellen, természetesen kihangsúlyozva saját elkötelezettségét a mediáció mellett. 2007. január l-jén hatályba lépett a Büntetőügyekben alkalmazott közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXXIII. törvény.

2006. március 24-én „A fiatalkori bűnözés. Van-e jövője a javítóintézetnek?" címmel kerekasztal beszélgetés került megrendezésre az Országos Kriminológiai Intézetben. Vitaindító előadást Dr. Kerezsi Klára tartotta. A kerekasztal további résztvevői Szarka Attila az Aszódi Javítóintézet igazgatója, Dr. B. Aczél Anna a Rákospalotai Javítóintézet igazgatója, valamint Dr. Lévay Miklós voltak. A kötet az első három előadó anyagát tartalmazza, amely nagyon pontos képet nyújt a javítóintézetek szükségességéréi és azok méltánytalan elhanyagolásáról. A téma és a szerzők által felvetett problémák sajnos a mai napig nagyon aktuálisak.

2006. május 5-én Dr. Sipos Béla előadásában a hosszú gazdasági ciklusok és a bűnözés alakulásának az összefüggéseiről nyújtott áttekintő képet. Az előadást követően Dr. Déri Pál mutatta be statisztikai elemző módszer segítségével felállított előrejelzését a bűnözés számának alakulásáról, amelyet tanulmányában nagyon szemléletesen vezetett le.

2006. június 29-én a tudományos ülés témája a „Média és büntető igazságszolgáltatás" volt, amelyről a sokszínűség érdekében különböző szakterületeken dolgozó szakemberek beszéltek. Az ülésen Dr. Virág György, Dr. Barabás Tünde és Dr. Gyurkó Szilvia bemutatták a 2005-ben az Országos Kriminológiai Intézetben végzett kutatásuk módszertanát és eredményét. Dr. Vaskuti András a témakört egy gyakorló bíró szempontjából mutatta be kiemelt figyelmet fordítva a nyilvánosság kérdésére, valamint a bíró tájékoztatással kapcsolatos lehetőségeire. Fahidi Gergely a HVG újságírója, tanulmányában a bűnügyi tudósítások szükségességének kérdését vizsgálta. Dr. Katona Sándor a témával kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátotta két cikkét, amelyek a tavalyi év folyamán a Bírák Lapjában megjelentek.

2006. szeptember 26-án ismét kerekasztal beszélgetésen vehettek részt a Társaság tagjai, ahol a fiatalkori bűnözés és a demográfia összefüggéseiről hallgathatták meg az előadókat. Vitaindítót Dr. Vavró István tartott a demográfiai-társadalmi tényezők és fiatalkori bűnözés közötti kapcsolat statisztikai módszereket is alkalmazó vizsgálatáról, amelyen belül kiemelten foglalkozott annak elemzésével, hogy a népesedési és a társadalmi folyamatok mikor és milyen mértékben hatnak a bűnözésre. Csemáné Dr. Váradi Erika előadásában széleskörű nemzetközi kitekintést nyújtott a fiatalkorúak bűnözésében megfigyelhető új tendenciákról, kitérve ezen belül az erőszakos bűnözés jelenségének, a lányok bűnözésének, a fiatalkori bandáknak, illetve a kisebbségek bűnözésének elemzésére és a változások okainak magyarázatára. Pap Gábor a fiatalkori bűnözés és a demográfia kapcsolatát járta körül bemutatva a vonatkozó rendőrségi-ügyészségi statisztika adatait, továbbá a jogerősen elítélt fiatalkorúak bírósági adatait.

„Hősies magatartás és büntetőjogi felelősség" volt a 2006. október 13-án megtartott tudományos ülés címe, amelyen a főelőadó Dr. Bárándy Péter volt. A kötet a korreferátumot tartó Prof. Szilágyi Péter előadásának írásbeli változatát tartalmazza, a kötetben olvasható előadás másodközlés, az előadó tanulmánya időközben a Jogtörténeti Szemle 2007. évi 1. számában megjelent. Prof. Szilágyi Péter a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának a Kristóf-Ságvári ügyben - 2006. márciusában - meghozott ítéletét és annak publicisztikai visszhangját vizsgálta jogfilozófiai szempontból. Az előadó az ítélet indokolását kritizálta, illetve ahogy maga is pontosított, azt, ami ebből az indokolásból és ahhoz kapcsolódóan a sajtóban megjelent.

2006. november 24-én a Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Jogász Egylet Büntetőjogi Szakosztályának közös szervezésében került sor „A Büntető Törvénykönyv kodifikációja, a szankciórendszer reformja" című tudományos ülés megrendezésére. A főelőadó, Dr. Ligeti Katalin, tájékoztatott az új büntetőkódex előkészítéséről, a kodifikáció aktuális stádiumáról, megfogalmazta az új kódex szankciórendszerével szembeni elvárásokat és bemutatta az új büntetőkódex-tervezet szankciórendszerét. Prof. Nagy Ferenc a szankciórendszer tervezett szabályozásával kapcsolatban fejtette ki kritikai éllel észrevételeit. Dr. Varga Zoltán az életfogytig tartó szabadságvesztésre vonatkozó - eddigi, valamint tervezett - hazai szabályozást gyakorlati oldalról megközelítve azokkal a kérdésekkel foglalkozott, amelyek napi szinten a tárgyalóteremben felmerülnek.

Tartalom

A MEDIÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A MAGYAR BÜNTETŐPOLITIKAI REFORMFOLYAMATBAN
Dr. Hatvani Erzsébet: A büntetőügyekben alkalmazható mediáció magyar szabályozásának szükségessége és indokai, bevezetésének előkészületei Magyarországon
Dr. Kiss Anna: Gondolatok a közvetítői eljárásról

A FIATALKORI BŰNÖZÉS. VAN-E JÖVŐJE A JAVÍTÓINTÉZETNEK?
Dr. Kerezsi Klára: A javítóintézeti nevelés helye fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerében
Szarka Attila: Változó javítóintézet - javítóintézeti változások Reflexiók a javítóintézetből (Hit, bizalom, szeretet)
B. Aczél Anna: Ha szükséges a javítóintézet, akkor miért is nem?

GAZDASÁGI CIKLUSOK ÉS BŰNÖZÉS
Dr. Sipos Béla: A hosszú - ciklusok társadalmi hatásai
Dr. Déri Pál: A prognózis szerepe a bűnüldözés jövőbeli alakításában

MÉDIA ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
Virág György - Gyurkó Szilvia - Barabás A. Tünde: „Halál egyenes adásban" - a büntető igazságszolgáltatás megjelenése a tömegkommunikációban Egy kutatás margójára
Dr. Vaskuti András: A média és büntető igazságszolgáltatás bírói szemmel
Fahidi Gergely: Van-e értelme a bírósági tudósításnak?
Dr. Katona Sándor: Megszólaljon a bíró?

FIATALKORI BŰNÖZÉS ÉS DEMOGRÁFIA
Dr. Vavró István: Népesedési folyamatok és a fiatalkori bűnözés
Csemáné Dr. Váradi Erika: Új tendenciák a fiatalok bűnözésében-nemzetközi kitekintés
Papp Gábor: Fiatalkori bűnözés és demográfia

HŐSIES MAGATARTÁS ÉS BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG
Dr. Szilágyi Péter: A törvénybe foglalt jogtalanság és jogszerű ellenállás kérdéséről - Ságvári Endre kapcsán

A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV KODIFIKÁCIÓJA, A SZANKCIÓRENDSZER REFORMJA
Dr. Ligeti Katalin: Az új Büntető Törvénykönyv kodifikációja, a büntetőjogi szankciórendszer reformja
Prof. Dr. Nagy Ferenc: A Büntető törvénykönyv kodifikációja, a szankciórendszer reformja A Btk. általános részi hivatalos Tervezet szankcióiról
Dr. Varga Zoltán

year: 
2007