Kriminológiai Közlemények 63.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 63.

Előszó

A Kriminológiai Közlemények 63. kötete a Magyar Kriminológiai Társaság négy tudományos ülésén elhangzott előadásoknak az írásos anyagát tartalmazza.

A 2005. április l-jén rendezett ülésen a büntetőjog-ellenes magatartások áldozatainak segítéséről és a kárenyhítésről szóló törvénytervezet koncepcióját értékelték olyan szakemberek, akik áldozatvédelemmel foglalkoznak elméleti, illetve gyakorlati szinten. A téma aktualitását az jelentette, hogy az Európai Unió 2004/80. számú irányelve értelmében az állami kárenyhítést a szándékos és erőszakos büntetőjog-ellenes cselekmények áldozatai számára a tagállamoknak biztosítani kell. Azóta Magyarországon a koncepciónak megfelelően megalkották a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvényt, valamint 2006. január l-jén létrejött az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata. A törvénytervezet koncepcióját Gönczöl Katalin ismertette, amelynek teljes anyagát megtalálja a jelen kötetben az Olvasó. Az előadást követően korreferátumot tartott Szöllősi Gábor, aki a tervezetet a nemzetközi áldozatsegítés tapasztalataival vetette össze és felvázolta a koncepció azon hiányosságait, amivel a jövőben még foglalkozni kell ahhoz, hogy az állam a lehetőségeihez mérten teljeskörű, speciális ellátást tudjon biztosítani a bűncselekmények áldozatainak. Szabó Mihály r. ezredes a rendőrség által végzett áldozatvédelmi tevékenységről adott tájékoztatást. A tudományos ülésen dr. Furmann Imre, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda igazgatója is értékelte a koncepciót, amelyet írásos formában sajnos nem tudtunk kötetünkben megjelentetni. A rendezvény szakmai színvonalát emelte Dr. Katona Gézának, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány alelnökének és Kővári Andrásnak, a Fehér Gyűrű Áldozatvédelmi Iroda vezetőjének a hozzászólása, akik, mint az áldozatsegítéssel régebb óta foglalkozó szakemberek véleményezték a tervezetet.

2005. április 8-án a Magyar Kriminológiai Társaság angol nyelvű tudományos ülésén Lord Carlile of Berriew, az angol Lordok Házának tagja segítségével a hallgatóság megismerhette az Egyesült Királyság kriminálpolitikájának főbb irányvonalait, amelynek a Kriminológiai Közleményekben történő megjelenését sajnos nem tudtuk megoldani.
2005. május 6-án a kirendelt védői intézményről Bánáti János a Magyar Ügyvédi kamara elnöke tartott előadást. Felvázolt több problémát, és ezek jelentős részére megoldási javaslatokat is nyújtott. A tudományos ülésen Kádár András Kristóf korreferált. Ahogy az előadásának a címe is jelzi (És mégis mozog?) éles kritikával bemutatta azokat a visszásságokat, amelyek akadályát képezik annak, hogy az intézmény tényleges szerepét hatékonyan betölthesse. Mindkét előadás anyaga korábban már a Fundamentum 2005. évi 2. számában is megjelent.
2005. május 27-én a Magyar Kriminológiai Társaság közgyűlésén a tudományos előadást Finszter Géza tartotta „A rendészet megvalósult reformja" címmel. Történeti visszatekintéssel és nemzetközi példákkal gazdagítva elemezte a magyarországi és a nyugat-európai reformkísérleteket. Zárógondolataiban azonban kiemelte, hogy a reform még a rendszerváltás óta várat magára, annak ellenére, hogy az egyre elkerülhetetlenebb. Az előadás tartalma mind a mai napig nagyon aktuális.

A 2005. november 25-én megrendezésre került tudományos ülésen a büntetőrendszer fejlesztésének a lehetőségeiről hallhattak több hozzászólást a résztvevők. A témában Ligeti Katalin tartott előadást, aki ismertette javaslatát a szankciórendszer továbbfejlesztéséről, amelyet az Európai Unió büntetőpolitikai ajánlásainak megfelelően a hazai hagyományokhoz is igazodva készített el. Sodor István korreferátumában az ismertetett javaslattal kapcsolatosan vetett fel megfontolásra érdemes gondolatokat. Vaskuti András nagyon szemléletesen összevetette a már elkészült fejlesztési javaslatokat, kiemelte azok előnyeit és rámutatott az azokban rejlő esetleges hibákra.

Tartalom

A BÜNTETŐJOG-ELLENES MAGATARTÁSOK ÁLDOZATAINAK SEGÍTÉSÉRŐL ÉS A KÁRENYHÍTÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET KONCEPCIÓJA
Dr. Gönczöl Katalin: Áldozatvédelmi törvény koncepciója
Dr. Szöllősi Gábor: Az áldozatsegítés, mint a társadalmi szerződés új eleme
Szabó Mihály: Tájékoztatás a Rendőrség elmúlt években folytatott áldozatvédelmi tevékenységéről, a kiépült intézményrendszerről

A KIRENDELT VÉDŐI INTÉZMÉNY
Dr. Bánáti János: A régi és új gondok a kirendelt védői munkában
Dr. Kádár András Kristóf: És mégis mozog?

A RENDÉSZET MEGVALÓSULT REFORMJA
Dr. Finszter Géza: A rendőrségek megvalósult reformja

A BÜNTETŐ SZANKCIÓRENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Dr. Ligeti Katalin: A büntetőjogi szankciórendszer reformja
Dr. Sodor István: Hozzászólása
Dr. Vaskuti András: A szankciórendszer kiszélesítésének néhány lehetősége

year: 
2007