Kriminológiai Közlemények 62.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 62.

Előszó

A Kriminológiai Közlemények 62. kötete a Magyar Kriminológiai Társaság három tudományos ülésén elhangzott előadások írásos anyagát tartalmazza.

A 2004. október 21-én rendezett ülésen a szakemberek különböző nézőpontokból értékelték a 2003. július l-jén felállt Pártfogó Felügyelői Szolgálat reformjának addigi eredményeit. Természetesen az előadások Kriminológiai Közleményekben megjelenő írott változata a 2004-es adatokat és az addigi eredményeket foglalja össze, az azóta továbbfejlődött szolgálat értékelésére egy későbbi kiadványban biztosítunk helyet.
Hatvani Erzsébet - a Párfogó Felügyelői Szolgálat igazgatója - felvázolta a szervezet új struktúráját. Kiemelte azokat a területeket, amelyeken a szolgálat fejlődése elengedhetetlen. Az előadást követően korreferátumot tartott Dénesné dr. Csernák Erzsébet, aki ügyészi, illetve Vaskuti András és Szabóné dr. Szentmiklósi Eleonóra, akik bírói, illetve Bv. bírói szemszögből elemezték a 2003. július l-jén hatályba lépett 1998. évi XIX., a büntetőeljárásról szóló törvény pártfogó felügyeletet érintő újításait, majd az egyes intézmények továbbfejlesztésére tettek megfontolásra érdemes javaslatokat. Gedeon Aladár, a Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat vezetője a pártfogó felügyelet és a családsegítés összefüggéseit vizsgálta.

2004. november 26-án Irk Ferenc és Kó József tartottak előadást, amelyekben a bűncselekmények áldozatai kerültek a középpontba.

Irk Ferenc kifejtette, hogy az osztálytársadalom rizikótársadalommá alakult át, amelyben az emberek biztonságérzete jelentősen lecsökkent. Előadása végén ezzel összefüggésben kérdéseket vetett fel, amelyek végiggondolása feltétlenül szükséges lenne a változásra reagáló büntetőpolitika kialakítása érdekében. Kó József az „Áldozatok és vélemények" című OKRI kutatást ismertette a hallgatósággal, amelyben részletesen bemutatta a felmérés módszereit, vizsgálva annak megbízhatóságát is. Vavró István és Tóth István György korreferátumaikban szintén a kutatás módszertanával foglalkoztak. (Utóbbi szerző eltekintett korreferátuma publikálásától.)

2005. február 11-én a nagy visszhangot kiváltó 54/2006. (XII.13.) AB határozat elemzése került napirendre.
Lévay Miklós előadásában a kábítószerekkel kapcsolatos hazai kriminálpolitika jellemzőinek áttekintését követően az Alkotmánybíróság határozatát vette szemügyre, és - nem feledkezve meg annak pozitívumairól sem - részletesen felhívta a figyelmet a határozatban szereplő visszásságokra és hiányosságokra. Korreferátumában Soós László az Alkotmánybírósági határozat utáni jogalkotási lehetőségeket ismertette. A Baranya Megyei Bíróság kollégiumvezetője, Mészár Róza a Magyarországon hatályos, kábítószerrel kapcsolatos büntető jogszabályok módosításairól adott áttekintést. Nagyon érzékletesen, egy példán keresztül mutatta be, melyik módosítás mennyiben változtatta meg a kiszabható büntetések körét, az elterelés lehetőségét. Rácz József, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Alapítvány vezetője felszólalásában addiktológiai szemszögből elemezte az Alkotmánybíróság határozatát, amely fő hibájának a kábítószerek és a fogyasztók differenciálatlanságát tartja. Kötetünk tartalmazza továbbá dr. Nehrer Péter és dr. Orell Ferenc János a témával kapcsolatos, írásban megküldött álláspontját.

Vavró István korreferátumának (2004. november 26-i ülés) írásos anyaga sajnálatos módon, a Magyar Kriminológiai Társaság hibájából nem került be kötetünkbe, amiért ezúton kérjük a Szerző szíves elnézését és Olvasóink megértését.

Tartalom

A MAGYAR PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI RENDSZER REFORMJA
Dr. Hatvani Erzsébet: Reform közben
Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra: A bv. bírói eljárás és a pártfogó felügyelői tevékenység kapcsolódási pontjai
Dénesné Dr. Csernák Erzsébet: A magyar pártfogó felügyeleti rendszer reformja ügyészi szemszögből
Gedeon Andor: Pártfogó felügyelet és családsegítés
Dr. Vaskuti András: A pártfogó felügyelők szerepe az alternatív szankciók kiválasztásánál

ÁLDOZATOK ÉS VÉLEMÉNYEK: AZ OKRI-FELMÉRÉS TAPASZTALATAI
Dr. Irk Ferenc: A rizikótársadalom biztonságérzete
Kó József: Az OKRI-ban végzett „Áldozatok és vélemények" című kutatás módszertani eredményei

KÍSÉRLET EGY ALKOTMÁNYOS KÁBÍTÓSZER-POLITIKÁRA AZ 54/2006. (XII.13.) AB HATÁROZAT TÜKRÉBEN
Dr. Lévay Miklós: A kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitika dilemmái; az 54/2006. (XII. 13.) AB határozat drogpolitikai és kriminálpolitikai szemlélete
Rácz József: Vélemény az Alkotmánybíróság 54/2004. (XII. 13.) számú határozatáról addiktológiai szemszögből- avagy a „wishful thinking" (affektusvezérelt gondolkodás) esete
Dr. Mészár Róza: A kábítószerrel visszaélés bűntette az Alkotmánybíróság 54/1004. (XII.13.) számú határozatával összefüggésben
Dr. Soós László: Jogalkotási lehetőségek az Alkotmánybíróság határozata után
Dr. Orell Ferenc János: Mentőövet a tizenéves kábítósoknak
Dr. Nehrer Péter hozzászólása

CsatolmányMéret
hatvani_erzsebet.pdf4.25 MB
gedeon_andor.pdf5.53 MB
vaskuti_andras.pdf2.14 MB
irk_ferenc.pdf5.75 MB
nehrer_peter.pdf4.03 MB
year: 
2006