Kriminológiai Közlemények 61.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 61.

Előszó

A Kriminológiai Közlemények legutóbbi kötete 2002 júniusában jelent meg. A most megjelenő 61. számú azért váratott magára, mert a Magyar Kriminológiai Társaság 2003. március 11 és 14 között Miskolcon regionális szemináriumot szervezett a Nemzetközi Kriminológiai Társasággal és a Miskolci Egyetem Állam- Jogtudomány Kar Bűnügyi Tudományok Intézetével közösen, amely rendezvényen elhangzott előadások anyaga külön kötetet képez.

A 61. szám tehát az elmúlt másfél év tudományos ülésein és szakmai kerekasztal-megbeszélésein elhangzott előadásokat és hozzászólásokat tartalmazza.

2002. október 11-én az azóta slágertémává vált családon belüli erőszakról hangzott el Virág György és Prókainé Kiss Józsefné Pálya Ilona előadása. Virág György - az általa vezetett - ESZTER Alapítvány tapasztalatait osztotta meg a tudományos közönséggel, amíg Pálya Ilona - több évtizedes ügyészi tapasztalattal, ezen belül a kiskorú veszélyeztetése tényállásával foglalkozó ügyészként - a jogalkalmazó szemével láttatta a gyermekbántalmazás problémáit.

2002. november 22-én Salgó László, országos rendőrfőkapitány beszélt a magyar rendőrséget érintő, a tudományos közéletet foglalkoztató, aktuális rendészeti kérdésekről.

2003. január 24-én az akkor még képlékeny, de azóta már végleges formát öltött Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát ismerhették meg a Társaság tagjai a koncepció legavatottabb szakértőitől, az azt előkészítő Gönczöl Katalintól és Kerezsi Klárától. A kötet az előadások helyett a Cselekvési Program egyik változatát tartalmazza.

2003. október 3-án - immár hagyományosan - az OKRI adott helyet a Társaság tudományos kerek-asztal tanácskozásának. A megbeszélés címe: „Devianciák, gyermekvédelem, bűnmegelőzés" volt. Az ülésen szerteágazó, de - az előadók által - kiválóan összehangolt előadásokat hallhattunk, amelyet tartalmas, sokakat megmozgató vita követett. Kiadványunk Volentics Anna, Győrffy Zsuzsanna és Lénárd Krisztina előadásán kívül Orell Ferenc János hozzászólását is tartalmazza.
2003. november 7-én Finszter Géza elemezte a rendészet elméleti és gyakorlati kérdéseit. A színes előadás írott változata - ha nem is pótolja, - de leképezi azt az intellektuális élményt, amelyet az élőszó varázsa nyújtott.
2003. december 5-én az Igazságügyi Minisztériumban készülő áldozatvédelmi törvénnyel kapcsolatban hangzottak el megfontolásra érdemes felvetések

Görgényi Ilona és Kiss Anna részéről. A minisztérium álláspontját Soós László képviselte, ez az előadás azonban technikai okok miatt nem került be a Kriminológiai Közleményekbe.

2004. január 23-án ismételten egy előkészítés alatt álló jogszabály megvitatására került sor. Az új Büntetés-végrehajtási törvényről rendezett szakmai vitát a Társaság. A kodifikációs munkában résztvevő Tari Ferenc mellett meghallgathattuk a téma elismert szakértőjét Vókó Györgyöt, a Legfőbb Ügyészségről, illetve Opóczky Lászlót, aki a nemrégiben átalakult Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatalának tapasztalatairól adott számot.

A kötetben megjelenik még egy kodifikációs vitaanyag: ez év április 23-án a Kriminológiai Intézetben tartalmas vita folyt az előkészületben lévő igazságügyi szakértői törvényről. Az ülésen megfogalmazódott gondolatokat a tanácskozás előadója, Horváth Gyöngyi foglalta össze, az Igazságügyi Minisztérium képviseletében.

A Kriminológiai Társaság Kiss Anna szeretetteljes gondolataival ünnepli volt elnökünk, Király Tibor születésnapját: „Három perc büntetőeljárás, avagy Gustav Radbruch és Király Tibor gondolatai a büntetőhatalom korlátairól" címmel.

Tartalom

Emlékeztető a Magyar Kriminológiai Társaság 2002-es Közgyűléséről

A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA
dr. Gönczöl Katalin - dr. Kerezsi Klára: Cselekvési program – Kormányzati intézkedések és kezdeményezések a társadalmi bűnmegelőzés ösztönzésére

A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÉRDÉSEI
Prókainé dr. Pálya Ilona: A családon belüli erőszak kezelésének jogi lehetőségei, és a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatti büntetőeljárással kapcsolatos jogalkalmazói nehézségek
dr. Virág György: A gyermekek elleni szexuális abúzus és a családon belüli erőszak problémája az ESZTER Alapítvány tapasztalatainak tükrében

RENDŐRSÉG ÉS RENDÉSZET
dr. Salgó László: A magyar rendőrség jelene, jövője, kilátásai
dr. Finszter Géza: A rendészet elmélete

DEVIANCIÁK, GYERMEKVÉDELEM, BŰNMEGELŐZÉS
dr. Lénárd Krisztina - Rácz Andrea: A javítóintézeti nevelés dezintegrációs hatásai
dr. Győrffy Zsuzsanna: Deviancia, gyermekvédelem, bűnözés
dr. Volentics Anna: Deviancia, gyermekvédelem, bűnmegelőzés
dr. Orell Ferenc János: Reflexió egy konferencia nyomán ügyészi szemmel

AZ ÁLDOZAT BÜNTETŐ-ELJÁRÁSJOGI HELYZETE, DE LECH FEUENDA
dr. Görgényi Ilona: Ötletek a készülő áldozatvédelmi törvényhez. - az áldozat büntető eljárásjogi helyzete de lege ferenda
dr. Kiss Anna: A sértett szerepe a büntetőeljárásban

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNYRŐL
dr. Tari Ferenc: Büntetés-végrehajtási törvény koncepciója
dr. Vókó György: A mellékbüntetések végrehajtása
dr. Opóczky László: A pártfogó felügyeletről

AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYRŐL
dr. Horváth Gyöngyi: Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetéről

KIRÁLY TIBOR SZÜLETÉSNAPJA
dr. Kiss Anna: Három perc büntetőeljárás, vagy Gustav Radbruch és Király Tibor gondolatai a büntetőhatalom korlátairól

year: 
2004