Kriminológiai Közlemények 60.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 60.

Előszó

Társaságunk tudományos életében hagyománnyá vált a szakmai kerekasztalok megszervezése. A gyermek- és fiatalkori bűnözés témakörében Vavró István 2001. február 23-án tartott vitaindító előadást. A gyermek- és fiatalkori bűnözés állandó témát ad mind a populáris sajtónak, mind a tudományos közéletnek. A mai napig nem juott nyugvópontra az a vita, amely a büntethetőségi korhatár leszállításáról zajlik. Az előadás távolabb tekint a szűken értelmezett bűnügyi statisztikák elemzésén, figyelemmel van azokra a demográfiai kérdésekre, amelyek a tizennyolc év alatti társadalmat érintik. A problémafelvető gondolatok az ülés alkalmával heves vitát bontakoztattak ki, az Olvasó a kötet olvasásakor újra élheti, vagy megismerheti a szerző figyelemre méltó gondolatsorát.

A kriminálstatisztika témakörében Vavró István és Dörnyei László előadásait hallgathattuk meg 2001. június 13-án. A két előadó rávilágított arra, hogy a statisztikák milyen keserves küzdelmet vívnak létükért, mennyire nélkülözhetetlenek, ám mégis milyen könnyen félre tudják vezetni azokat, akik nem megfelelő szakértelemmel tanulmányozzák őket. A büntetőeljárás során születő statisztikák az eljárás más-más szakaszában, akár – más bűncselekményi minősítés miatt – eltérő képet adhatnak a bűnözés alakulásáról. A bűnügyi statisztikák elemzése azonban nemcsak amiatt vezethet zsákutcába, mert a bűnüldözésben, az igazságszolgáltatásban dolgozók az adott jogi problémát eltérően értelmezik, hanem azért is, mert a büntetőjogi és a természetes szemlélet merőben eltér egymásról. A valóság és a bűnügyi statisztikák kapcsolatát mélyen és alaposan, de okos gyakorlatiassággal elemző tanulmányokat ismerhet meg az Olvasó e kötet hasábjain.

Károlyiné Dr. Müller Erzsébet és Papp László 2001. május 8-án vettek részt tudományos ülésünkön azzal a céllal, hogy bemutassák az – 1999. évi LXIX. számú törvényként hatályba léptetett – új szabálysértési törvényt. A jogszabály már a kezdetekben számos problémát vetett fel a gyakorló jogászok számára. A szabálysértési törvény elemzése azonban feltétlenül szükséges és izgalmas, mert a büntetőjogászok gyakran hajlamosak lebecsülni a szabálysértések jelentőségét, az eljárás helyes szabályozottságának fontosságát. Holott amennyiben a szabálysértési eljárásokért felelős hatóságok nem látják el tökéletesen feladatukat, s nincsenek tisztában az elhatárolási kérdésekkel, számos bűncselekmény nem kerül a felszínre, látenciában marad, vagy helytelenül szabálysértéssé degradálódik.

Negrea Vidia pszichológus prezentációja a Magyar Pszichológiai Társasággal közösen rendezett tudományos ülésen hangzott el. A bűnelkövető gyermekek merőben új kezelését mutatta be az előadás, ábrázolva az egyesült államokbeli gyakorlatot. Az előadás nem csak a videofilmes illusztráció miatt volt különösen érdekes, hanem amiatt a lelkesedés miatt is, ahogyan az előadó a jelenlévő gyakorlati és elméleti szakemberek figyelmét felhívta a módszer fontosságára és magyarországi alkalmazásának lehetőségeire.

A gyűlöletbeszéd témakörében tartott előadások és az előadók nevei önmagukért beszélnek. A Szabó András, Varga Zoltán, Bócz Endre, Márki Zoltán, Bárándy Gergely neveivel fémjelzett kerekasztal méltán volt a legsikeresebbnek mondható az elmúlt évek során. A 2001. november 30-án megtartott tudományos ülés nem csak a szakma – a kriminológusok és a gyakorló büntetőjogászok – érdeklődését keltette fel, hanem az írott és elektronikus média képviselőit is odacsalogatta a Társaság ülésére. A Fővárosi Főügyészségen megtartott vitafórum nem csak aktualitásában, de magas szakmai színvonalában is kiemelkedett. A széles történelmi távlatokat feltáró és alapos jogi ismereteket megosztó előadások méltán ösztökélték a jelenlévőket is hozzászólásra, s Molnár Péter médiaszakértőt gondolatainak írásbeli közlésére is.

A migráció és a bűnözés tárgykörében megtartott előadások minősége igazodott az egész év tudományos programjának színvonalához. A problémát megismerhettük mind a gyakorlati szakemberek nézőpontjából Vincze István és Ritecz György ismertetésében, mind a kutatók szemléltetésében Fehér Lenke és Finszter Géza által. Az előadások bemutatták a határőrség „élesben” megélt problémáit, az ügyészség küzdelmét az ésszerű jogalkalmazásért, de a külföldi és történelmi példák sem hiányoztak a szimpózium palettájáról.

Tartalom

A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS
Vavró István: A gyermek- és fiatalkori bűnözés

A KRIMINÁLSTATISZTIKA ÉS A BŰNÖZÉS VALÓSÁGA
Vavró István: A kriminálstatisztika és a bűnözés valósága
Dörnyei László: A kriminálstatisztika (korreferátum)

AZ ÚJ SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY
Károlyiné Dr. Müller Erzsébet: Az új szabálysértési törvény a gyakorlatban
Papp László: Az új szabálysértési törvény a gyakorlatban (Gondolatok az általános részről)

A JÓVÁTÉTELI SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA BAJBA JUTOTT GYEREKEKNÉL
Negrea Vidia: A Retrospective PracticesTM jóvátételi szemléletének alkalmazása a bajbajutott gyermekek kezelésében

A GYŰLÖLETBESZÉD
Szabó András: Gyűlöletbeszéd és gyűlöletre uszítás
Varga Zoltán: A gyűlöletbeszéd
Bócz Endre: A gyűlöletbeszéd és a büntetőjog
Márki Zoltán: Jogok és szavak
Bárándy Gergely: A gyűlöletbeszéd
Molnár Péter: Gyűlöletbeszéd Magyarországon

A MIGRÁCIÓ ÉS A BŰNÖZÉS
Fehér Lenke: A migrációval kapcsolatos büntetőjogi tényállások (migráció, prostitúció, emberkereskedelem)
Vincze István: A migráció és a bűnözés
Ritecz György: A migráció és a bűnözés
Finszter Géza: Jogi válaszok a migráció kérdésében

year: 
2002