Kriminológiai Közlemények 58.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 58.

Előszó

A Magyar Kriminológiai Társaság 1999. május 28-i ülésének témája többszörösen aktuális kérdéseket érintett: a fiatalkorú bűnözéssel és ezen belül kiemelten a fiatalkorúak előzetes letartóztatásával foglalkozott.

Az előadók - hivatásuknak megfelelően - részben eltérő aspektusból közelítették meg az alapproblémát, de mégis sok volt mondanivalójukban a kapcsolódási pont.
Frech Ágnes és Berkes Károlyné a 14-18 éves korosztály bűnözésének sajátosságait, az általuk elkövetett bűncselekmények jellegzetességeit, illetve a bűnözés szerkezetében az elmúlt évtized során megfigyelhető változásokat vázolta előadásában.

Mindketten rámutattak arra, hogy a fiatalkorú bűnözés növekedése elsősorban a tízezer 14-18 évesre jutó fiatalkorú bűnelkövetők számát figyelembe véve szembetűnő. Negatív tendenciaként hangsúlyozták a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeknél az elkövetés fokozódóan agresszív, időnként kifejezetten kegyetlen módját. Mindketten kiemelték, hogy jók a tapasztalatai az előzetes letartóztatás javítóintézetben foganatosításának.

Azt, hogy mi történik a javítóintézetben elhelyezett, előzetes letartóztatásban lévő lányokkal a falak mögött, B. Aczél Anna tárta fel a jelen lévők előtt. Feltette a kérdést: van-e nyeresége az előzetes letartóztatás új formájának? Az egyértelműen igenlő válasz mindhárom előadásban megragadható annak ellenére, hogy valamennyi előadó vetett fel megoldásra váró problémákat.

Az előadások érdekességét fokozta, hogy erre a tudományos ülésre a megvitatott téma szempontjából legalkalmasabb helyszínen, az SzCsM Leánynevelő Intézetében került sor.

Tartalom

A FIATALKORÚ BŰNÖZÉS ÚJ JELLEGZETESSÉGEI ÉS A FIATALKORÚAK ELŐZETES LETARTÓZTATÁSA
Dr. Frech Ágnes: A fiatalkorúak bűnelkövetési tendenciái az 1990-es évek második felében
Dr. Berkes Károlyné: A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkornak előzetes letartóztatása
B. Aczél Anna: Előzetes letartóztatás javítóintézeti körülmények között
Hozzászólás: Dr. Németh Zsolt: A fiatalkori bűnözés elemzésének problémái

A BÜNTETŐ JOGPOLITIKA KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KODIFIKÁCIÓRA
Dr. Hende Csaba: A büntető jogpolitika kérdései, különös tekintettel a kodifikációra

A KORRUPCIÓ ÉS AZ ELLENE VALÓ FELLÉPÉS MAGYARORSZÁGON
Gombár Csaba: A korrupcióról
Dr. Kránitz Mariann: Korreferátum Gombár Csaba: "A korrupció mint közrossz" c. tanulmányához
Dr. Farkas Ákos: Korreferátum Gombár Csaba: "A korrupció mint közrossz" c. tanulmányához: A korrupció elleni fellépés nemzetközi dimenziójának néhány sajátossága

FÜGGELÉK
Karanedev Ivánné - Osváth Erzsébet: A nonverbális mozgásszínház, mint személyiségfejlesztő csoportmódszer

year: 
2000