Kriminológiai Közlemények 55.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 55.

Előszó

Az 1996-os év utolsó tudományos összejövetelén a prostitúcióról, a prostitúcióra kényszerítésről és az emberkereskedelemről hallhattunk két előadást. Kránitz Mariann a prostitúció történetét tekintette át, s annak "örökzöld" voltát érzékeltette. Fehér Lenke a napjainkban egyre súlyosabbá váló nemzetközi leánykereskedelemre hívta fel figyelmünket.

Kránitz Mariann évezredeket fogott át előadásában, amikor az ókor szakrális prostitúciójától napjaink jól jövedelmező masszázs-szalonjainak világáig vázolta a prostitúció történetét. Előadásából megtudhattuk, mit értünk az egyedi és az össztársadalmi szintű prostitúció fogalma alatt. Miközben a "madamok" korának letűnéséről, a nagyüzemi szinten folyó szexipar térnyeréséről tájékoztatott minket, egyúttal bemutatta, miként vált a szervezett alvilág egyik fontos üzletágává a lányok futtatása. Napjaink szomorú aktualitásáról, a fellendülő gyermekprostitúcióról is halhattunk. Felnőtt-társadalmunk torzságát jellemzi, ahogy egyes perverz szexualitású felnőttek testileg-lelkileg megnyomorítják a gyermekeket.

Fehér Lenke a XX. század egyik rákfenéjeként tekint a nemzetközileg szervezett szexiparra, a prostitúciós célú emberkereskedelemre. A prostitúcióra kényszerítés, a leánykereskedelem durva megnyilvánulásai az egyes államokat nemzetközi összefogásra késztették már századunk elején is. Az előadás kimerítő felsorolását adta azon nemzetközi egyezményeknek, illetve cselekvési programoknak, ajánlásoknak, amelyek az ún. "fehér rabszolgaság", azaz a leánykereskedelem visszaszorítását célozzák. Közép-Kelet-Európa bekapcsolódása a leánykereskedelembe számunkra is új helyzetet teremt, s e régióban is szembe kell néznünk a prostitúcióra kényszerítés jelenségével, mint az emberi jogok és méltóság megsértésének egyik újabb megjelenési formájával.

A tudományos ülés témájához kapcsolódó írását juttatta el a Magyar Kriminológiai Társaság számára Borai Ákos, aki a prostitúció jelenlegi hazai szabályozásával, valamint a jövőbeni kezelés lehetőségeivel foglalkozik. Tanulmányából igen átfogó képet nyerhetünk a hazai prostitúció legfontosabb jellemzőiről és a társadalmi reagálás, a jogi szabályozás ellentmondásosságáról. Lehetséges-e a prostitúció legalizálása és ezzel együtt a hozzá kapcsolódó "kriminális holdudvar" elszigetelése? E kérdésre keresi a választ Borai Ákos az emberkereskedelem és mások prostitúciója kihasználásának elnyomásáról szóló, New Yorkban 1950-ben kelt, nemzetközi egyezmény szakaszainak felhívásával.

Tartalom

PROSTITÚCIÓ - EMBERKERESKEDELEM
Kránitz Mariann: Prostitúció - múlt és jelen
Fehér Lenke: Nemzetközi törekvések az emberkereskedelem ellen
Borai Ákos: A prostitúció jogi szabályozásának anomáliái; a jelenség hazai kezelésének alternatívái

ORSZÁGOS BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM
Irk Ferenc: Országos Bűnmegelőzési Program
Németh Zsolt: A bűnmegelőzés koncepciójához

A BŰNÖZÉSI FÉLELEM
Korinek László: A félelem elmélete és felelőssége

MELLÉKLETEK
Nils Christie: Bűnözés-kontroll Európában és Észak-Amerikában
Mezey Barna: Rabsegélyezés, patronage-ügy, utógondozás
Jegyzőkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság 1997. április 11-ei közgyűléséről
A Magyar Kriminológiai Társaság egységes szerkezetbe foglaltalapszabálya

year: 
1997