Kriminológiai Közlemények 79.

Szerzők
Válogatott szerzők

ELŐSZÓ

A Kriminológia Közlemények minden kötetének megvan a maga hangulata, amelyet egy-egy, az adott kötetben olvasható karakteres tanulmány határoz meg. Ennek a kötetnek egyértelműen Gönczöl Katalin 75. születésnapján elhangozott köszöntőbeszédek leiratai adják meg ezt. Gönczöl Katalin professzor emerita, aki – ahogy Kadlót Erzsébet a köszöntőjében fogalmazott: a Magyar Kriminológiai Társaság egyik alapítója, „motorja, fiatal tagjainak pedig örökös mentora” – születésnapi köszöntésére 2019. áprils 30-án került sor az ELTE ÁJK épületének dísztermében. Az ünnepség Dr. Sonnevend Pál dékánhelyettes köszöntőjével kezdődött és Dr. Mezey Barna professzor pohárköszöntőjével zárult. A jelen kötetben publikáljuk azokat az ünnepségen elhangzott, személyes hangvételű, vagy éppen szakmai tartalmú írásokat, amelyek Gönczöl Katalint, mint tanárt, tudóst, ombudsmant, MTK-elnököt, szociálpolitikust és közigazgatási vezetőt mutatják be.
Első pillantásra talán a köszöntők szeretetteljes hangulatának látszólagos ellenpontját jelenti Bíró Judit kötetet nyitó tanulmánya, amely a komor izlandi sagá-k világába vezeti az olvasót. Ugyanakkor az abban felidézett északi népek szabadságszeretete, közösségteremtő képessége, igazságérzete és az emberi méltóság iránti végtelen tisztelete igazán közel áll a köszöntőkben megfogalmazottakhoz.
Hiánypótló Szabó Judit bemutatott kutatása a tizenkét éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszakról. A kutatás alapján levont következtetések között a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a tizenkét éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak nemcsak a büntető igazságszolgáltatási rendszer, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem aktivitását igényli, hanem a cselekmények elszenvedőinek nyújtott terápiás célú segítségnyújtásért felelős intézmények és programok szolgáltatását is.
Nagy Marianna a szabálysértés újrakodifikálásával kapcsolatban vet fel alapvető kérdéseket. Meglátása szerint „a rosszul feltett kérdésre adott legrosszabb válaszok egyike az önkormányzati szabálysértési jogkör megszüntetése” volt.
A Magyar Kriminológiai Társaság életében az elmúlt két évben örvendetes eseménnyé vált a hallgatói érdeklődés növekedése és a PhD-hallgatók aktív részvétele. A jogász és kriminológus PhD-hallgatók által alapított Kriminológia és Bűnügyi Tudományok PhD Szekció a Társaság legaktívabb közössége, amely fontosnak tartja az egyetemek, jogi karok közötti együttműködést is. A kötet második részében, a Társaság rendezvényein előadó PhD-hallgatóknak biztosítottunk publikálási lehetőséget.

Budapest, 2019. május 21.
Dr. Zséger Barbara

TUDOMÁNYOS ÜLÉSEINK ÉS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEINK

Jogszolgáltatás a jogállam halála után
2018. április 26.
Előadó: Dr. Fleck Zoltán egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelméleti Tanszék tanszékvezető)

A kriminológia tendenciaváltozásai és a magyar büntetőjog gyakorlata
2018. május 17.
Előadó: dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügyi miniszter

Törvénymondók és fejszék: viselkedési útmutatók a szabadságjogok északi forrásvidékén (Izlandi sagá-k alapján)
2018. szeptember 27.
Előadó: Dr. Bíró Judit habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (ELTE TáTK, Kisebbségszociológia Tanszék)

Magyar Kriminológiai Társaság és a Kriminológia és a Bűnügyi Tudományok PhD szekciójának egész napos szakmai konferenciája „Alkotmányos büntetőjog és jogállami büntető-igazságszolgáltatás” címmel
2018. október 12.
Előadók:
Dr. Bánáti János (a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke),
Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár (ELTE ÁJK),
Dr. Kadlót Erzsébet főtitkár (Magyar Kriminológiai Társaság),
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár (PTE ÁJK),
Dr. Matusik Tamás bíró,
Dr. Láng László legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész (Legfőbb Ügyészség)
és a PhD szekció tagjai

Közérthető kommunikáció és érthető jogi nyelv a büntetőeljárásban és a büntetés-végrehajtásban
2018. december 6.
Előadók: Dr. Moldova Zsófia jogi főmunkatárs (Magyar Helsinki Bizottság) és Gergely Vera („Világos Beszéd” alapítója és vezetője)

TARTALOM

VÁLOGATÁS A TUDOMÁNYOS ÜLÉSEKEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOKBÓL

Dr. Bíró Judit: Törvénymondók és fejszék – viselkedési útmutatók a szabadságjogok északi forrásvidékén https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...

Dr. Nagy Marianna: Szabálysértés versus közösségi együttélés szabályainak megszegése – avagy miért hiányzik az önkormányzatok szabálysértési jogköre? https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...

Dr. Szabó Judit: A tizenkét éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak egy aktakutatás eredményei tükrében https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...

Dr. Sümegi Zsuzsa: A büntetőjogi mediáció a jogalkalmazásban https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...

VÁLOGATÁS A KRIMINOLÓGIA ÉS BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK PHD SZEKCIÓ „ALKOTMÁNYOS BÜNTETŐJOG ÉS JOGÁLLAMI BÜNTETŐ-IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS” CÍMMEL RENDEZETT KONFERENCIÁJÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOKBÓL

dr. Bakonyi Mária: A 14. és a 18. életévét be nem töltött különleges bánásmódot igénylő sértett és tanú jogai a nyomozás során https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
dr. Bálint Réka: Kutatási kérdések és lehetséges módszerek a transznacionális szervezett bűnözés elméletének és hazai vonatkozásainak vizsgálatához https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
dr. Csontos Laura: Az előkészítő ülés kérdései ügyvédjelölti szemmel https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
dr. Deák Milán: A mögöttes tartalom jelentősége a hűtlen kezelés egyes elméleti és gyakorlati kérdéseiben https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
dr. Dési Ádám: A narratív kriminológia alapjai https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
dr. Dornfeld László: A közvetítő szolgáltatók felelőssége az internetes tartalmakért https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
dr. Mezei Kitti: A pénzmosás a gyakorlatban, különös tekintettel a saját pénzmosásra és az ún. „money mule” jelenségre https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
Murányi Fanni: A gyermekek jogellenes külföldre vitele egy bírósági kutatás tükrében https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
dr. Szabó Zsolt: Büntető Törvénykönyveink korrupciós tényállásainak néhány sajátossága https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
dr. Szalai Alida: Földzsákmányolás és kriminológia –Az állam földzsákmányolásban betöltött szerepének vizsgálata https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...

GÖNCZÖL KATALIN 75. SZÜLETÉSNAPJÁN ELHANGZOTT KÖSZÖNTÉSEK

Dr. Borbíró Andrea: Beszéd https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
Dr. Ferge Zsuzsa: Gönczöl Kati szerepe a szociálpolitikai képzésben https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
Dr. Kadlót Erzsébet: Kati és a Magyar Kriminológiai Társaság - Ünnepi köszöntő https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
Dr. Zséger Barbara: Gönczöl Katalin, az ombudsman https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
Dr. Bárándy Péter: Beszéd https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...
Dr. Lévay Miklós: Gönczöl Katalin tudományos munkásságáról https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...

DOKUMENTUMOK A TÁRSASÁG 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/kk...

CsatolmányMéret
kk_79_birojudit.pdf316.17 KB
kk_79_nagymar.pdf243.6 KB
kk_79_szabojudit.pdf356.49 KB
kk_79_sum_zsuzsa.pdf443.73 KB
kk_79_bakonyi_maria.pdf287.71 KB
kk_79_balintreka.pdf246.31 KB
kk_79_csontos.pdf251.71 KB
kk_79_deakm.pdf243.63 KB
kk_79_desia.pdf268.99 KB
kk_79_dornf.pdf238.93 KB
kk_79_mezei.pdf252.17 KB
kk_79_muranyi.pdf240.1 KB
kk_79_szabozs.pdf257.95 KB
kk_79_szalaia.pdf256.18 KB
kk_79_koszont_borbiro.pdf227.97 KB
kk_79_koszont_ferge.pdf226.31 KB
kk_79_koszont_kadlot.pdf232.34 KB
kk_79_koszont_zseger.pdf223.89 KB
kk_79_koszont_barandi.pdf224.27 KB
kk_79_koszont_levay.pdf237.82 KB
kk_79_beszamolo.pdf377.68 KB
year: 
2019