Kriminológiai Közlemények 77.

Szerzők
Válogatott szerzők

Előszó

A Magyar Kriminológiai Társaság 2016 őszén és 2017 tavaszán számos tudományos rendezvényt tartott. Hagyományainkhoz híven a szakmai ülések témáit olyana aktuális kérdések közül választottuk, amelyek a tudományos élet és a jogalkalmazás képviselőit egyaránt élénken foglalkoztatják. A Kriminológiai Közlemények 77. számában az itt elhangzott előadások szerkesztett változatát tesszük közzé. Több szakmai ülésen olyan kérdések kerültek napirendre, amelyek nem csak a büntetőjoggal, kriminálpolitikkával foglalkozó szakembereknek jelentenek megoldatlan problémákat. Mindannyiunk számára, akik a hazai közéletet figyeljük, kikerülhetetlen a gazdasági morál és a gazdasági bűnözés kapcsolatáról való gondolkodás, így ez volt az első szakmai ülésünk témája. Hasonlóan aktuális, és talán még fájdalmasabb a hazai droghelyzet elemzése, amelybe Borsod megyei – a terepen évek óta dolgozó – szakemberek segítségével nyerhettünk betekintést. Az ülésen jelen voltak szerhasználó fiatalok is, akik a droghoz vezető útjukról, és az azzal kapcsolatos „élményeikről” számoltak be. Ezúton is köszönjük nekik a nyitottságot és a bizalmat. Mindenképpen a széles körben érdeklődésre számot tartó témák közé tartozik a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet szakemberei által publikált kutatás, amely a szabálysértési elzárások végrehajtásának költségeivel foglalkozik. A tanulmány a költségek elemzésén túl felteszi a kérdést: érdemes-e szabálysértési elzárást alkalmazni a szexmunkások és a hajléktalanok körében és ezen a vonalon elindulva alternatív megoldásokat kínál az elzárás kiváltására. A kötetben szerepel a szexuális erőszakkal összefüggésben végzett legújabb OKRI-kutatás is, amelyet egy rendőrségi prevenciós kampány motivált. A kampány az említett bűncselekményekkel összefüggésben az áldozattá válás megelőzését tűzte ki céljául, azonban az ennek keretében készített szpotok – azok áldozathibáztató jellege miatt – a szakemberek körében élénk vitát váltott ki. A kutatók erre reagálva a szexuális bűncselekmények kriminológiai és büntetőjogi jellemzőit vizsgálták, kitérve a szexuális erőszakot övező hidelmekre is. A büntetőpolitika változásával összefüggésben is közzéteszünk – a tudomány és a gyakorlat képviselői számára egyaránt – érdekes és aktuális témákat feldolgozó tanulmányokat. A reintegrációs őrizet bevezetésének és alkalmazásának kezdeti tapasztalataival foglalkozó írások a szabályozás anomáliáiról és az új jogintézmény alkalmazásában rejlő tartalékokról szólnak. A módosuló büntetőeljárással összefüggésben pedig a sértetti jogokkal kapcsolatos (tervezett) szakma-szemléleti váltást ismerhetjük meg. A tudományos üléseken kívül a Társaság legaktívabb szekciója, a Kriminológiai és Bűnügyi Tudományok PhD Szekció két konferenciát szervezett. A kötetbe az „Új kutatási területek a kriminológiában” című konferencián elhangzott előadásokból is válogattunk, „A kiberbiztonság jelene és jövője” című konferenciáról pedig összefoglalót közlünk. Külön öröm a Társaság számára, hogy az új „Kriminológia” szakkönyv megjelenése alkalmából tudományos ülést szervezhetett. A szakkönyvet méltató recenziók, amelyek napjaink kriminálpolitikájára is bőven kitekintenek, a kötet talán legszívmelengetőbb fejezetét alkotják.
Budapest, 2017. szeptember 25. dr. Zséger Barbara

TUDOMÁNYOS ÜLÉSEINK ÉS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEINK

Morális deficit és paternalizmus: régi-új irányok a hazai gazdasági bűnözés határain, 2016. szeptember 22. Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár, az állam és jogtudomány doktora
A Magyar Kriminológiai Társaság Kriminológia és Bűnügyi Tudományok PhD szekciójának egész napos konferenciája „Új kutatási területek a kriminológiában” címmel. 2016. október 14.
Új és régi típusú drogok Miskolcon és környékén, hiteles helyzetjelentés a fiatalkorúak körében észlelhető drogjelenségről, 2016. november 24. Dr. Váradi Erika, docens, Miskolci Egyetem; Gyarmathi Gábor Zoltán rendőr százados, Miskolci Rendőrkapitányság; Juhászné Koós Edit, Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény; Zsebeházi Ferenc, TámaszPont Egyesület
Új jogintézmények a büntetés-végrehajtásban: a reintegrációs őrizet, 2016. december 8. Dr. habil Nagy Anita PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem; Dr. Lőrinczy Attila bíró, kollégiumvezető-helyettes, Fővárosi Törvényszék; Dr. Kadlót Erzsébet, ügyvéd, c. egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
Egyes szabálysértési eljárások végrehajtási társadalmi költségeiről, 2017. február 2. Váradi Balázs, a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet alapító partnere, vezető kutató, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, tudományos munkatársa
Szexuális erőszak, egy empirikus kutatás tanulságai, 2017. február 16. Dr. Parti Katalin PhD és Dr. Szabó Judit PhD, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársai és Dr. Virág György PhD, az Országos Kriminológiai Intézet igazgató-helyettese, szakmai főtanácsadó, főtanácsos
Tudományos ülés a 2016 novemberében megjelent „KRIMINOLÓGIA” szakkönyv bemutatása alkalmából, 2017. március 23. A könyvet bemutatták: Dr. Bárándy Péter, ügyvéd, volt igazságügy miniszter, Dr. Fleck Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető, Dr. Kadlót Erzsébet, címzetes egyetemi docens, MKT főtitkár, Dr. Somlai Péter professor emeritus, Szontagh Veronika, PhD-hallgató, MKT PhD-szekció társelnök
Vádlotti jogok és sértetti érdekek a büntetőeljárási törvény tervezetében, 2017. április 27. (Dr. Bárd Károly tanszékvezető egyetemi tanár, CEU)

TARTALOM

TÓTH MIHÁLY MORÁLIS DEFICIT ÉS PATERNALIZMUS RÉGI-ÚJ IRÁNYOK A HAZAI GAZDASÁGI BŰNÖZÉS HATÁRAIN
http://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/1_t...

DROGHELYZET BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
Juhászné Koós Edit: „Más világ”? - Szerhasználat Borsodban
http://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/2_j...

Drog - és drogprevenciós helyzetkép Miskolcon és környékén egy civil szervezet szemszögéből
Zsebeházi Ferenc:
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/3_...

ÚJ JOGINTÉZMÉNY A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN: A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET
Dr. Nagy Anita: A reintegrációs őrizet magyarországi és európai fejlődési irányai
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/4_...

Dr. Kadlót Erzsébet: A reintegrációs őrizet esélyei Magyarországon
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/5_...

A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI
Váradi Balázs: Egyes szabálysértési eljárások végrehajtási társadalmi költségeiről
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/6_...

AZ ERŐSZAKOS SZEXUÁLIS BŰNÖZÉS AKTUÁLIS JELLEMZŐI
Dr. Parti Katalin - Dr. Szabó Judit - Dr. Virág György: Szexuális erőszak, egy empirikus kutatás tanulságai
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/7_...

A „KRIMINOLÓGIA” SZAKKÖNYV BEMUTATÁSA
Dr. Bárándy Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán elhangzott értékelőjének leirata a Kriminológia szakkönyv megjelenése alkalmából
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/8_...

Dr. Kadlót Erzsébet: Szakkönyv a valóságról
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/9_...

Dr. Somlai Péter: Új kriminológia
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/10...

Szontagh Veronika: Kriminológia szakkönyv
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/11...

MÓDOSULÓ BÜNTETŐELJÁRÁS
Dr. Bárd Károly: Vádlotti jogok és sértetti érdekek a büntetőeljárási törvény tervezetében
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/12...

VÁLOGATÁS A KRIMINOLÓGIA ÉS BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK PHD SZEKCIÓ RENDEZVÉNYEIN ELHANGZOTT ELŐADÁSOKBÓL
„Új kutatási területek a kriminológiában” című konferencia tanulmányai”

dr. Bakonyi Mária: A gyanúsított kihallgatása a büntető eljárásjogi alapelvek tükrében
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/13...
dr. Bangó Zoltán: A materiális jogellenesség alkalmazása a büntető joggyakorlatban
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/13...
Bezsenyi Tamás: A közös nyomozócsoportok hatékonysága az emberkereskedelem elleni küzdelemben
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/15...
dr. Dornfeld László: Az elektronikus bizonyítékszerzés aktuális kérdései
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/16...
Kiss Tibor: Agresszió szerepe az internetes tartalom-bűncselekmények oksági mechanizmusaiban
Máté István Zsolt: Az informatikai bűncselekmények típusai és megoszlásuk a szakértői gyakorlat tükrében
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/18...
Dr. Nemes András: Nem lehet olcsón megúszni – a szabadságvesztés költségei
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/19...
dr. Orbán József: A Bayes-hálókban rejlő kriminológiai lehetőségek. Partikuláris válasz a Smart Cities megvalósítási kihívásaira
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/20...
dr. Szabó András: A jóvátétel jelene és jövője a magyar büntetőjogban
Szontagh Veronika: Gyűlölet-bűncselekmények a strasbourgi esetjog tükrében
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/22...
dr. Tran Dániel: Gondolatok a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről
Vaskuti Gergely: A prostitúció szabályozásának változásai Magyarországon
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/24...

„A kiberbiztonság jelene és jövője” című konferenciáról szóló beszámoló
dr. Dornfeld László: A kiberbiztonság jelene és jövője: európai válaszok egy globális problémára
https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/25...

A TÁRSASÁG 2016-2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL A Magyar Kriminológiai Társaság Elnökségének Beszámolója a 2016. évben végzett tevékenységről

CsatolmányMéret
1_tothm.pdf232.65 KB
eloszo.pdf110.51 KB
2_juhasznek.pdf130.94 KB
3_zsebhazif.pdf53.63 KB
4_nagya.pdf446.74 KB
5_kadlote.pdf47.53 KB
6_gyorfi_varadi.pdf671.85 KB
7_parfi_szabo_virag.pdf362.21 KB
8_barandyp.pdf90.41 KB
9_kadlote.pdf63.46 KB
10_somlaip.pdf43.45 KB
11_szontaghv.pdf61.33 KB
12_bardk.pdf128.92 KB
13_bakonyim.pdf129.04 KB
15_bezsenyi_katona.pdf164.57 KB
16_dornfeldl.pdf159.61 KB
18_matei.pdf243.37 KB
19_nemesa.pdf138.4 KB
20_orbanj.pdf666.92 KB
22_szontaghv.pdf127.59 KB
24_vaskutig.pdf143.85 KB
25_dornfeldl.pdf100.2 KB
year: 
2017