Magyar Kriminológiai Társaság

Készült: 2011-04-27 07:54:31

Az 1983-ban alakult Magyar Kriminológiai Társaság a kriminológia és a büntető jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek társadalmi egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, eredményeinek széleskörű megismertetése és a különböző országok szakemberei közötti együttműködés erősítése. A Társaság jelenleg mintegy ötszáz tagja között ügyvédek, ügyészek, bírák, pártfogó felügyelők, joghallgatók éppúgy jelen vannak, mint a bűnügyi tudományok legnevesebb hazai elméleti képviselői. Az elmúlt két évtizedben a Társaság folyamatosan bővülő tagsággal és az érintett szakmák mind szélesebb körű bevonásával törekedett arra, hogy a bűnözés és a bűnözéskontroll aktuális kérdéseinek sokoldalú megismerésére és értékelésére termékeny fórumot biztosítson.A Társaságról bővebben >>

ALAPDOKUMENTUMOK


A Magyar Kriminológiai Társaság működésével kapcsolatos nyilvános dokumentumok a "Dokumentumok és beszámolók" menüpont alatt érhetőek el.

Szervezeti és Működési Szabályzat >>

Archívum >>


ELNÖKSÉG ÉS TISZTSÉGVISELŐK


Az Elnökség a Magyar Kriminológiai Társaság operatív szerve, amely két közgyűlés között látja el az irányító feladatokat, illetve gondoskodik a Társaság tudományos programjának elfogadásáról és megvalósításáról. Ülésein részt vesznek az Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Társaság regionális és szakmai szekcióinak vezetői is. Az Elnökség tagjait és elnökét, aki egyben a Társaság elnöke is, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja öt évre.Az MKT Elnöksége és tisztségviselői >>

RENDEZVÉNYEK


A Magyar Kriminológiai Társaság az Elnöksége által elfogadott éves tudományos program alapján szervezi meg tudományos üléseit és kerekasztal beszélgetéseit. Ezen felül évente kerül megrendezésre a Társaság nagy konferenciája. Közelgő rendezvényeinkről az Események menüpont alatt olvashatnak.

Rendezvények >>

SZAKMAI SZEKCIÓK


A Társaság lehetőséget biztosít tagjai számára, hogy a Társaságon belül szakmai szervezeteket hozzanak létre a hatékonyabb munkaszervezés érdekében.Szekciók >>

TÁMOGATÓK


Támogatóik olyan szervezetek, intézmények, illetve magánszemélyek amelyek, illetve akik - részben a Társasággal kötött egyedi megállapodás alapján, részben aktuális rendezvény megtartásakor enélkül - nyújtanak anyagi támogatást, infrastrukturális segítséget a Társaság működéséhez vagy egy-egy kiemelt tevékenységéhez; tovább mindazok, amelyek a Társaság szellemi tevékenységéhez inspiratív módon járulnak hozzá.

Támogatóink >>

VÁMBÉRY- ÉS VISKI- ÉREM


A Magyar Kriminológiai Társaság 1984. évi Közgyűlése határozatot hozott arról, hogy az Alapokmányában foglaltaknak megfelelően emlékérmet alapít a büntetőpolitikai tevékenységben, főleg a kriminológiai tudományos kutatásokban kiemelkedő szakemberek munkájának elismerésére. Az Igazgató Tanács 1984. november 9-én megtartott ülése határozatot hozott arról, hogy az emlékérmet Vámbéry Rusztemről nevezi el. Vámbéry Rusztem a századforduló radikális értelmiségének egyik kiemelkedő képviselője, a kriminológia első kinevezett tanára. Tudományos munkássága alapján feltétlenül méltó arra, hogy Társaságunk róla nevezze el emlékérmét. A Vámbéry Rusztem Emlékéremnek „I.” és „II.” fokozata van.Vámbéry- és Viski-emlékéremmel kitüntetettek >>
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.