Magyar Kriminológiai Társaság 2011-es éves közgyűlése

Magyar Kriminológiai Társaság 2011-es éves közgyűlése

A Magyar Kriminológiai Társaság 2011. május 27. napján rendezi meg éves közgyűlését. Ezúton szeretnénk meghívni az ülésre minden kedves tagunkat. Aktív részvételükre feltétlenül számítunk, jelentős napirendi pontokat és kérdéseket kell megvitatnunk. A hírt megnyitva olvashatják a részleteket.

Napirendi pontok:

1. A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanács jelentésének megvitatása és döntéshozatal (előadó: Gönczöl Katalin)
2. A Magyar Kriminológiai Társaság Ellenőrző Bizottság jelentése a 2010. évről megvitatása és döntéshozatal (előadó: Bócz Endre)
3. A 2010. évi közhasznúsági jelentés megvitatása és döntéshozatal (előadó: Kadlót Erzsébet)
4. A Magyar Kriminológiai Társaság Alapszabály módosításának megvitatása és döntéshozatal (előadó: Kadlót Erzsébet)
5. A Magyar Kriminológiai Társaság Adatvédelmi és Pénzkezelési Szabályzatának megtárgyalása (előadó: Kadlót Erzsébet)
6. A GYES/GYED ellátásban részesülők tagdíj összegének megvitatása és döntéshozatal (előadó: Kadlót Erzsébet)
7. Az ülésnek a Magyar Szociológiai Társasággal közös tudományos programja:
„Pártfogás és Bűnözés”, „Sorsod Borsod” című dokumentumfilm levetítése után szakmai vita, amelynek részletei ITT olvashatóak.

A Magyar Kriminológiai Társaság taglétszáma: 401 fő. A Közgyűlés a szavazásra jogosult tagok 50%-a+1 fő jelenléte esetén határozatképes.

Amennyiben a Társaság 2011. május 27-én 13.00 órára összehívott közgyűlése a megjelentek számára való tekintettel határozatképtelen lenne, az Alapszabály értelmében az Igazgató Tanács újabb közgyűlést hív össze ugyanezzel a napirenddel.
Ennek időpontja 2011. május 27. (péntek) 13 óra 15 perc és helyszíne megegyezik a 2011. május 27-én 13.00 órára összehívott közgyűlés helyszínével.
Az Igazgató Tanács felhívja a figyelmet arra, hogy ez az új közgyűlés az eredeti napirendben javasolt kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Letölthető mellékletek:
Igazgató Tanács jelentése
Közhasznúsági jelentés
Alapszabály módosítására vonatkozó tervezet
Adatvédelmi Szabályzat
Pénzkezelési Szabályzat
Ellenőrző Bizottság jelentése