Szakmai anyagok

Előadások

Dr. Gönczöl Katalin, a Társaság elnökének előadása a Bűncselekmény Áldozatainak Napja alkalmából. (2013. febr. 22.)

Az előadás letöltése

Határozatok

A védelmi határozat lényege, hogy védelmet biztosítson azoknak, akiknek a testi‑lelki épsége veszélybe kerül, mert valaki zaklatja vagy bántalmazza őket. Jelenleg, ha a veszélyeztetett személy másik tagállamba költözik, nem érvényesül automatikusan a védelmi klauzula. A javaslat célja, hogy a kölcsönös elismerés jegyében a tagállamok között ez minden külön eljárás nélkül érvényesüljön.

A határozat letöltése

Az EJEB elutasította azt a kérelmet, mely szerint az ügyész és munkatársai, azon - fizikálisan - "privilegizált" helyzete, mely szerint a tárgyalóteremben magasabb emelvényen foglalnak helyet, mint a vádlott és védői, sértené a fegyverek egyenlőségének elvét. (Részletesen: Diriöz v. Turkey)

A döntés letöltése

A Magyar László v. Magyarország ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Magyarországot, megállapítva, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása a feltételes szabadságra bocsátás kizárásával megsértette az embertelen és megalázó bánásmódnak az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkébe foglalt tilalmát.
A döntésről szóló sajtóközlemény letöltése (A döntés előreláthatóan hamarosan elérhető lesz magyar nyelven ITT.)

Ítéletek

A büntetőeljárás alát vont személyek és elítéletek unión belüli mozgását korlátozó kiutasítási jogintézményt vizsgálta a bíróság nagy tanácsa, és meg is hozta a döntését.

Dokumentum letöltése magyarul

Dokumentum letöltése angolul

Irányelvek

2012. május 22-én az Európai Parlament és a Tanács új irányelvet fogalmazott meg, melyben a tájékoztatáshoz való joggal kapcsolatban az iránymutatást, a jogszerű büntetőeljárás követelményeként.

Dokumentum letöltése

2012. október 25-én az Európai Parlament és a Tanács új irányelvet fogadott el 2012/29/EU számon a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról.

Dokumentum letöltése

Szakmai javaslatok

Megjelent az ECOSOC végleges javaslata a védelemhez való jog minimumkövetelményeiről szóló parlamenti és tanácsi irányelv tartalmáról. A Tanács határozata alapján készült dokumentum hangsúlyozza, hogy a minimum szabályoknak tartalmaznia kell az EJEB-nek a védelemhez való joggal kapcsolatos legújabb vívmányait, s konkrét javaslatokat tesz a letartóztatást követő kommunikációs jogokkal kapcsolatban is.

Dokumentum letöltése

Az EGSZB (COM(2011)275 végleges szám alatt előterjesztette a sértettek jogainak megerősítésével kapcsolatos minimum szabályok elfogadására vonatkozó javaslatát.
A dokumentum lényeges tartalma szerint a jelenlegi válság hatását a Bizottságnak fel kell térképeznie és a sértetteknek a büntetőeljárásban való részvételét könnyítő, védelmüket garantáló minimum szabályokat kell kezdeményeznie.

Dokumentum letöltése

HASZNOS LINKEK

Kriminológia és bűnügyi tudományokkal foglalkozó linkgyűjtemény.

Hasznos linkek

HASZNOS LINKEK

feltöltés alatt

JOGFORRÁSOK ÉS ÁLLAMI SZERVEK MAGYARORSZÁGON

KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK
Országos Kriminológiai Intézet kiadványai

BŰNMEGELŐZÉS / CRIME PREVENTION
A bűnmegelőzés országos és nemzetközi intézményei, nemzeti, regionális és helyi bűnmegelőzési stratégiák, bűnmegelőzés külföldön, internetes források

BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS, IGAZSÁGÜGY / CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
Igazságügyi minisztériumok és a büntető igazságszolgáltatás szervei Magyarországon és külföldön, a büntető igazságszolgáltatással foglalkozó nemzetközi szervezetek, helyreállító igazságszolgáltatás, mediáció, internetes források
Ministry of justice, criminal justice system, restorative justice and mediaton in Hungary and elsewhere, resource centers and web sources

KÁBÍTÓSZER- ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS / DRUG & ALCOHOL
Hazai, külföldi és nemzetközi intézmények, dokumentumok, civil szervezetek és internetes források a kábítószerrel és alkohollal összefüggő bűnözésről
National and international bodies, organisations, NGOs, documents and web sources on drug- and alcohol-related crime

KRIMINÁLSTATISZTIKÁK, ADATBÁZISOK / STATISTICS & DATA ARCHIVES
Nemzeti és nemzetközi társadalomtudományi és bűnözési statisztikák, adatforrások, letölthető adatbázisok
Statistics and electronic data archives in the field of criminology, criminal justice and social sciences

SZERVEZETT BŰNÖZÉS, KORRUPCIÓ / ORGANISED CRIME & CORRUPTION
A szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelem hazai, nemzetközi és külföldi intézményei, internetes források
Combating organised crime and corruption: national and international bodies and organisations, web sources, resource centers

VIKTIMOLÓGIA, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK / VICTIMOLOGY & DOMESTIC VIOLENCE
Áldozatvédelem és családon belüli erőszak elleni küzdelem itthon és külföldön, civil szervezetek, victimológiai tárgyú internetes források
Victimology, victim support and fighting against domestic violence in Hungary and elsewhere, NGOs, web sources

KRIMINOLÓGIAI SZERVEZETEK ÉS INTÉZETEK / INSTITUTES, SOCIETIES & RESEARCH CENTRES
Nemzeti és nemzetközi kriminológiai társaságok, kutatóintézetek és bűnözéssel, büntetőpolitikával, büntető igazságszolgáltatással foglalkozó szervezetek
National and international societies of criminology, research institutes and organisations in the field of crime, crime control and criminal justice

FOLYÓIRATOK / JOURNALS
Hazai és külföldi folyóiratok a kriminológia, büntetőpolitika és a kapcsolódó tudományok területéről, kriminológiai tárgyú internetes források és keresők
Links to Hungarian, foreign and international journals, on-line journals and web source

JOGI, RENDÉSZETI ÉS KRIMINOLÓGIAI KAROK / EDUCATION
A hazai és a jelentősebb külföldi egyetemi karok, szakok, képzések és egyetemi kutatóhelyek
Universities, law schools and research centers in Hungary and abroad