Az e-bizalom szerepe az illegális szerek online kereskedelmében című tudományos előadás

A Magyar Kriminológiai Társaság meghívja Önt,"Az e-bizalom szerepe az illegális szerek online kereskedelmében" című tudományos online előadásra. A téma előadója Dr. Kiss Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Kriminológia Tanszék oktatója és az Eötvös József Kutatóközpont Kiberbiztonsági Kutatóintézet kutatója.

Bűncselekmények és áldozattá válás a COVID idején című online konferencia

A Magyar Kriminológiai Társaság meghívja Önt, a Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciójának és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kriminológia Tanszékének együttműködésben a bűncselekmények áldozatainak napja alkalmából megrendezendő: "Bűncselekmények és áldozattá válás a COVID idején" című tudományos online konferenciájára 2021. február 22-én (hétfőn) 17 óra és 19 óra közötti időpontban.

Búcsúzunk Dr. Vavró István professor emeritustól

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Prof. Dr. Vavró István, jogász, kriminálstatisztikus, az MTA doktora, professor emeritus, az ELTE tiszteletbeli tanára türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegségben 2020. november 30-án, életének 84. évében elhunyt.

A Magyar Kriminológiai Társaság mély részvéttel osztozik a gyászban. Tiszteltük tudományos munkásságát, és barátként szerettük Vavró Istvánt. Társaságunk alapító és az Igazgató Tanács tagja volt. Szakmánk iránti töretlen elkötelezettsége előtt 2002-ben Vámbéry Emlékérem adományozásával tisztelegtünk. Emlékét megőrizzük.

Az amerikai lakosság cyberviktimizációja című tudományos online előadás

A Magyar Kriminológiai Társaság meghívja Önt,"Az amerikai lakosság cyberviktimizációja" című tudományos online előadásra. A téma előadója Dr. Parti Katalin, az Amerikai Egyesült Államokbeli Virginia Tech Egyetem Szociológia Tanszékének egyetemi adjunktusa.

A gyermekpornográfia kezelésének büntetőjogi dilemmái a kibertérben című tudományos online előadás

A Magyar Kriminológiai Társaság meghívja Önt "A gyermekpornográfia kezelésének büntetőjogi dilemmái a kibertérben" című tudományos online előadásra. A téma előadója dr. Dornfeld László, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet kutatója, a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója.

Búcsúzunk Nagy Ferenc büntetőjogásztól

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és Bűnügyi Tudományok Intézete mély fájdalommal tudatja, hogy Prof. Dr. Nagy Ferenc büntetőjogász, az MTA doktora, professor emeritus, a kar egykori dékánja, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék korábbi tanszékvezetője, sokunk tanára és szeretett pályatársunk 2020. május 8-án, életének 73. évében eltávozott közülünk. Nagy Ferenc professzor urat az SZTE jogi kara és a Szegedi Tudományegyetem saját halottjának tekinti. Búcsúztatásáról később adnak tájékoztatást.

A Magyar Kriminológiai Társaság közössége mély részvéttel osztozik a gyászban. Tiszteltük és becsültük Nagy Ferencet, a jogtudóst, a kedves barátot és kollégát, a társaság által adományozott Viski Emlékérem tulajdonosát.

A gyermekek elleni erőszakról a kutatások tükrében című szekcióülés

A Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciója meghívja Önt "A gyermekek elleni erőszakról a kutatások tükrében" című szekcióülésre, amelyre a Bűncselekmények Áldozatainak Napja alkalmából az NKE Rendészettudományi Karával és az Országos Kriminológiai Intézettel közös szervezésben kerül sor.

LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK SEGÍTÉSÉRE A GYERMEKVÉDELEMBEN című tudományos ülés

A Magyar Kriminológiai Társaság
“LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ EMBERKERESKEDELEM
ÁLDOZATAINAK SEGÍTÉSÉRE A GYERMEKVÉDELEMBEN”
címmel tudományos ülést rendez.

Papp Gábor Zsigmond: Kettévált ország című dokumentumfilmjének vetítése 2020. február 18-án 18.00 órakor

A Magyar Kriminológiai Társaság, a társaság PhD-szekciója és az ELTE ÁJK Kriminológiai Diákköre
2020. február 18-án 18.00 órakor f i l m v e t í t é s t
tart, amelyen bemutatják
Papp Gábor Zsigmond: Kettévált ország című dokumentumfilmjét.

Tartalom átvétel