2016-ban is ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Kriminológiai Társaság javára!

2016-ban is ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Kriminológiai Társaság javára!

Az adóbevallás benyújtási határidejének közeledtével felhívjuk figyelmét: idén is lehetőség van arra, hogy befizetett vállalkozási vagy személyi jövedelemadója 1 százalékát közcélok érdekében működő nonprofit szervezetek támogatására fordítsa, illetve erről rendelkezzék.

Ha egy káros jelenséggel szemben fel kívánunk lépni, akkor célszerű annak törvényszerűségeit megismerni. Érvényes ez korunk egyik aggasztó problémájára, a bűnözésre is. A bűnözés és a sértetté válás jellemzőinek megismerésére, az ezt szolgáló kutatások előmozdítására, valamint a bűnmegelőzésre vonatkozó javaslatok megfogalmazására alakult meg 1983-ban a Magyar Kriminológiai Társaság.

A Magyar Kriminológiai Társaság nonprofit társadalmi szervezet, amely működésének, tudományos tevékenységének és kiadványainak költségeit csupán tagjai és az állampolgárok támogatásával biztosíthatja. Kérjük, hogy amennyiben fontosnak tartja a Társaság céljainak megvalósulását, a hazai kriminológia fejlődését, adója egy százalékának felajánlásával járuljon hozzá a Magyar Kriminológiai Társaság működésének biztosításához.

Támogatását köszönjük.

Magyar Kriminológiai Társaság
Adószám: 19007782-1-41

A kitöltött nyilatkozatot ITT tudja letölteni.

A nyilatkozattétel határideje 2016. május 20.

A nyilatkozattételnek több módja van, részletes leírás, kitöltési útmutató a NAV honlapján érhető el.

Tájékoztatás az adóhatóság a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségéről

1. § (6) Az adózó a rendelkező nyilatkozaton rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét a 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettel közöljék.

5/A. § (5) Ha a magánszemély a 6. § (1) bekezdésében és 6/B. § (2) bekezdésében meghatározott átutalás időpontjában rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval, az adóhatóság az átutalást követő 15 napon belül a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, elektronikus úton ad tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről az adózó elektronikus levélben is értesítést kap.

5/B. § A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon és a rendelkező nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és ennek megfelelő védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizárólag
a) a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárásban eljáró felhatalmazott személyeknek enged betekintést,
b) a saját adataira és rendelkező nyilatkozatának tartalmára vonatkozóan ad a magánszemélynek tájékoztatást;
c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel.

6/A. § (5) A kedvezményezettet kérelmére az adóhatóság térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkező – az adatszolgáltatás időpontjában – érvényes és érvénytelen, valamint el nem bírált nyilatkozatot tevők számáról, régiónkénti, megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó – az 5/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjának megfelelően részletezett – okokról és azok arányáról.

(6) Az állami adóhatóság a 6. § (1) bekezdés szerinti határidőt követő 30 napon belül egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja az 1. § (6) bekezdése szerinti adatokról azokat a 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezetteket, akik elektronikus úton szeptember 30-áig benyújtott nyilatkozatuk alapján igényt tartanak ezen adatszolgáltatásra. A tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. A kedvezményezett az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

CsatolmányMéret
1szazalek_kitoltott.pdf176.77 KB